Plankton

 

Simocephalus

Hona av vattenloppa av släktet Simocephalus

De minsta kräftdjuren, vattenloppor och hoppkräftor, lever tillsammans med de små hjuldjuren i den fria vattenmassan och kallas för djurplankton. De lever av de små, ofta encelliga planktonalgerna som det finns hundratals arter av i den del av vattnet som nås av solljuset. Dessa mikroskopiska växtplanktonceller är tillsammans med de större växter som är rotade i sjöbotten basen för den näring som djuren ska leva av.

Vattenloppor eller hinnkräftor

Detta är små kräftdjur som lever i det fria vattnet. Bland vattenlopporna finns det under sommaren bara honor och de fortplantar sig utan befruktning. Detta kallas jungfrufödsel eller partenogenes. Först på hösten bildas det hannar.

Daphnia

Arterna i släktet Daphnia tillhör de större hinnkräftorna. Denna hona har ett ägg i äggkammaren på ryggen. De greniga antennerna används för att simma med.

Daphnia

Vattenloppornas antenner är klädda med fina hår så att de fungerar som årblad i vattnet.

Ceriodaphnia pulchella

Ceriodaphnia pulchella. I yngelkammaren syns ett flertal ägg. Överst till höger syns det mörka ögat samt antennerna som djuret simmar med.

Chydorus sphaericus

Vattenloppan Chydorus sphaericus. Det mörka på ryggsidan är ägg.

Simocephalus

Hona av vattenloppa av släktet Simocephalus med ägg i äggkammaren på ryggen.

Simocephalus


Här har äggen kläckts och de små ungarna kommit ut i vattnet.

Växtplankton

Växtplankton hör till flera olika grupper som är sinsemellan mycket olika. Här ser du ett urval av släkten som alla är vanliga i våra sötvatten. Ceratium tillhör gruppen pansarflagellater, Diatoma tillhör gruppen kiselalger och de övriga tillhör olika familjer inom gruppen grönalger.

Ceratium hirundinella

Ceratium hirundinella

Coelastrum

Coelastrum

Scenedesmus

Scenedesmus

Rullklot Volvox

Rullklot Volvox

Diatoma

Diatoma

Dictyosphaerium pulchellum

Dictyosphaerium pulchellum

Hoppkräftor

Dessa små planktonkräftdjur lever i det fria vattnet. De har ett enda öga som sitter mitt på huvudet. Liksom vattenlopporna simmar de med antennerna. Hos hoppkräftorna är simantennerna långa och ogrenade. Honorna har stora äggsäckar som sitter utvändigt på bakkroppen. Det finns över 600 arter i Sverige.

Cyclops

Släktet Cyclops har betydligt kortare antenner. Detta är en hona med äggsäckar.

Diaptomus

Släktet Diaptomus har mycket långa antenner.

Hjuldjur

Dessa mikroskopiska djurplanktonorganismer har ett s.k. hjulorgan i framändan. Det är kransar av snabba flimmerhår som påminner om snurrande hjul. Med deras hjälp får hjuldjuren in födan, som är små bakterier och alger, i munnen. Några är också rovdjur. Hjuldjuren är ungefär lika tjocka (smala) som ett vanligt hårstrå.

Brachionus calyciflorus

Brachionus calyciflorus. Hjulapparaten och munnen är till vänster. En intressant sak med denna art är att de båda taggarna till höger på djuret bara utbildas om det rovlevande hjuldjuret Asplanchna priodonta finns i samma vatten. Om denna fiende saknas så uteblir också dessa taggar.

Polyarthra vulgaris

Polyarthra vulgaris. Munnen med hjulapparaten är uppåt.

Asplanchna

Medlemmar av det rovlevande hjuldjurssläktet Asplanchna blir upp till en millimeter långa. Det finns tre arter i Sverige. De fångar och äter andra mindre hjuldjur. Längst till höger i djuret syns två ungar som snart ska födas.