Växter

 

Vit näckros (Nymphaea alba)

Vit näckros trivs bäst i klara näringsfattiga sjöar. Den vackra blomman flyter direkt på vattnet.

Till de större växterna som lever i vattnet hör vass, säv, kaveldun, gul och vit näckros samt de olika natearterna. Det finns också mossor som växer under vattnet. En av de vanligaste är näckmossan, som finns i klart strömmande vatten. En införd växt som blivit vanlig i många sjöar är vattenpest. Den har från början tagits till Sverige för att användas som akvarieväxt. På stenar strax under vattenytan växer ofta algen grönslick.

Kring stränderna finns ofta en bård av olika starrarter. Några träd och buskar trivs bara på stränder: al, knäckepil och pors samt de olika videarterna. Porsen är en liten dvärgbuske som har stark lukt och därför används som snapskrydda. Eftersom porsen och kräftan trivs i samma typ av sjöar har denna snaps blivit populär på kräftfester. Kabbelekan är en vacker blomma som växer på sjö- och åstränder. Den blommar tidigt på våren. Strandlysing och fackelblomster är två vackra strandväxter.