Hjälp livet i sötvattnet

 

kalkning av sjö

Här hittar du några tips på vad du själv kan göra för att öka den biologiska mångfalden vid sjön eller ån.

» Sätt upp holkar till knipor och skrakar!
» Sätt upp andkorgar vid vassar!
» Sätt upp holkar till strömstaren under broar!
» Plocka upp plastskräp och fiskelinor som kan skada vilda djur.
» Tipsa den lokale jägaren om du ser spår efter mink!

Luftföroreningar från industrierna, biltrafiken och den oljeeldade bostadsuppvärmningen har gjort nederbörden allt surare. De sjöar som inte ligger i naturliga kalkområden har därför blivit kraftigt försurade. I många sjöar har vissa fiskarter redan försvunnit och andra arter kan inte längre fortplanta sig därför att rommen inte kläcks. Många kräftdjur, snäckor och musslor har också drabbats hårt. I västra Götaland finns det t.o.m. sjöar som nu helt saknar djurliv. Genom att regelbundet tillföra kalk till ett stort antal sjöar i riskzonen försöker man höja pH-värdet. Detta kan ske antingen från helikopter direkt i sjön eller över omgivande marker eller med automatiska doseringsapparater i vattendrag som rinner ut i sjön.


Sätt upp andkorgar

 

andkorgEn andkorg är en skyddad boplats för gräsandhonan. Den sätts upp på en påle ca 80 cm över vattenytan på lämpligt ställe i en vasskant eller en bit ut från stranden. Enklast sker uppsättningen från isen som på bilden. Om man vill vara absolut säker på att ingen mink eller annat rovdjur ska kunna klättra upp så sätter man ett slätt avloppsrör av plast omkring pålen.

Sätt upp holkar till strömstaren

holk till strömstare

Boholken är en enkel låda av vattentåligt lamellträ, s.k. formplyfa. Framsidan ska bara ha en låg kant nertill. Dess ingång bör placeras vinkelrätt mot vattnets strömriktning

Strömstaren behöver hjälp med två typer av holkar, boholkar och sovholkar.

Boholkarna placeras vid rinnande vattendrag där det är lämpligt att häcka. Det betyder att det ska finnas rent och klart vatten hela året. Oftast är det enklast att placera holkarna under broar. Det är viktigt att de sätts så att minkar, katter och rävar inte kan nå dem.

Sovholkar kan sättas upp under broar vid nästan alla typer av rinnande vattendrag. De används vår och höst av strömstarar som flyttar från häckningsplatsen till övervintringsplatsen samt under vintern. Återigen är det viktigt att de sitter så att mink och andra rovdjur inte kan klättra upp till dem.