Ut och undersök

 

elever som håvar

 

”Sjön/ån” är ett arbetsmaterial i pdf-format för eleverna kring den biologiska mångfalden i och kring sötvatten och vattendrag. materialet innehåller både praktiska övningar och frågor att arbeta med vid datorn.

Ladda ner materialet >>