Hjälp skogen

 

Sätt upp en slekesten

Genom att sätta en så kallad slekesten i skogen hjälper man bland annat älgar och rådjur att få i sig viktiga salter som de annars kan ha svårt att hitta. Även harar och andra mindre djur kommer och slickar på stolpen som blir salt när regnvatten rinner ner från stenen. Lämpliga saltstenar kan köpas i affärer som säljer foder till hästar och andra större husdjur.

sleke

Slekestenen sätter du på en stör ca en meter över marken så den nås av både rådjur och älgar.

sleke

Här syns tydligt att älgar och rådjur har slickat i sig salt, särskilt vid vänstra kanten.

hö i skogen

Spåren i snön visar att många djur varit framme och ätit av höet.

Lägg ut mat till djuren

Under snörika vintrar kan älgar, rådjur och harar få svårt att komma åt växter på marken. Då kan man hjälpa dem genom att lägga ut hö i skogen. Om man har markägarens tillstånd kan man också fälla några unga aspar till hararna. De äter gärna barken på vintern men når inte så högt på växande buskar.

fladdermusholk

Chansen att få fladdermusholkar bebodda ökar om man sätter upp flera i närheten av varandra.

Sätt upp en fladdermusholk

Detta behövs:

 • Ohyvlad bräda ca 22 cm bred och 20-25 mm tjock.
 • Såg
 • Hammare och spik
 • Såga brädan i längder som bilden nedan visar. Det behöver inte vara exakt samma mått, men ungefär dessa passar till de flesta fladdermöss.

Brädorna spikas ihop till en holk som ser ut som på bilden.
Holken kan sättas upp på ett träd eller en husvägg.

Tänk på:

 • En list inuti holken underlättar för fladder-mössen att hänga
 • Täta ordentligt med luktfritt lim mot regn och vind
 • Ingångsspringan ska inte vara större än 15-20 mm
 • Placera holken så det är lätt att flyga till och från, men inte alltför utsatt.

Byggbeskrivningen ovan kommer från Naturskyddsföreningens bok ”Vilda grannar”

Bygg en fågelholk

Detta behövs:

 • Ohyvlad bräda ca 15 cm bred och 20-25 mm tjock.
 • Såg
 • Borrmaskin och borr
 • Hammare och spik

Såga brädan i längder som bilden nedan visar. Det behöver inte vara exakt samma mått, men ungefär dessa passar till småfåglar som exempelvis talgoxar.

Spika ihop brädorna till en holk som bilden till höger visar. Framsidan kan man låta vara öppningsbar i nederkant så att den går lätt att rensa. Den säkras med en sned spik i ett borrat hål från sidan.

I tabellen nedan ser du hur stor holken ungefär bör vara för att passa några olika fåglar. Alla siffror är i centimeter.

 Fågel  Höjd (cm)  Invändigt djup (cm)  Ingångshål (cm)  Bottens inre kant (cm)
 Mesar och flugsnappare  30-35  20-25  2,8-3,5  12-16
 Göktyta  41-46  35-40  3,2-3,8  11-12
 Nötväcka  35  22  5  14
 Pilfink  25  19  3,5  14
 Rödstjärt  20  10  5  15
 Rödhake  15  7  6 X 8  10
 Stare  40-45  25-35  5  15-17
 Kaja, skogsduva  50-55  35-40  10  20-25

Rödhaken vill ha ett fyrkantigt hål. Svalor vill bara ha en plattform att lägga boet på.

Invändigt djup är avståndet från hålets nederkant till golvet. Rödhaken föredrar ett fyrkantigt ingångshål.

Trädkrypare vill ha en helt annan typ av holk. Klicka så får du se en som du lätt kan göra av tjärpapp! Svalor nöjer sig med en boplattform.

För att göra det svårare för rovdjur, t.ex. katter, att skada ungarna i holken kan man limma dit en träkloss runt hålet. Hålet blir då djupare och rovdjuren når inte ner till ungarna. Man kan också spika dit en tvärgående 3 cm bred list på insidan strax under ingångshålet, vilken då får samma funktion.

Man måste inte sätta upp holken högt upp i träden — i alla fall inte för små fåglar som mesar och flugsnappare. 1-1,5 meter över marken räcker för att de ska bygga bo i dem. Men, det finns en större risk att katter kan försöka vittja dem då. Sätter man dem 2 meter eller mer över marken så minskar den risken betydligt.

Antingen sätter man en fästbräda på holkens baksida och spikar fast den i trädet, (trädet skadas inte av detta men sågen gör det om trädet ska sågas till ved eller virke senare) eller så gör man en ögla av ståltråd eller rep som man drar runt trädet. I båda fallen kan man få problem med att trädet växer till i tjocklek och spränger ner holken efter ett par år. Om man sätter holkarna på byggnader, stolpar eller döda träd så slipper man detta bekymmer.

Här tar en liten blåmes bomaterial från en hållare upphängd i ett träd.

Du kan också hjälpa fåglarna med bomaterial. Med en enkel nätkorg eller hållare för talgbollar kan du hjälpa fåglarna med bomaterial på våren och försommaren. Här tar blåmesen ull för att fodra sitt bo. Ovanför i hållaren finns också vadd. Hästtagel, bomull samt hund-, katt- och kaninhår passar också bra att ge fåglarna. Ett enkelt regnskydd i form av en plastskiva håller materialet torrt om det regnar.

Till större fåglar som knipor och ugglor ser holkarna lite annorlunda ut. I tabellen nedan ser du måtten för dessa holkar i centimeter.

 Fågel  Höjd  Invändigt djup  Ingångshål  Bottens inre kant
 Knipa  50-60  35  10-12  20-25
 Storskrake  80-90  35-40  15-18  25-30
 Salskrake  70  35-40  10  25
 Sparv- och pärluggla  60  35-40  9-10  18-20
 Kattuggla  70-75  40-45  12  35

Knipor och skrakar är ju sjöfåglar så deras holkar sätts upp i närheten av en sjö.
Ugglor vill ha sina holkar i närheten av ett hygge där de kan jaga. Deras holkar kan se ut så här:

Knipholk till vänster och uggleholk till höger.