Utblick i världen

Skogar finns på alla jordens kontinenter utom Antarktis. Det innebär att skogar vuxit upp under många olika förutsättningar. Skogar kan vara glesa eller täta, fuktiga eller torra, artrika eller artfattiga och så vidare. Ingen skog är egentligen den andra lik.

Här ska du få besöka två av alla dessa världens skogar.
Klicka på bilderna så kommer du dit!

Costa Rica

Tanzania