Miombon i Tanzania

 

Miombo under regntid

Miombo är en typ av torrskog som täcker vidsträckta områden i Afrika söder om ekvatorn. Den utbreder sig över stora delar av Angola, södra Kongo (f.d. Zaire), Tanzania, Malawi, Zambia, Zimbabwe och Moçambique. Denna lövfällande skog är den största enskilda afrikanska vegetationstypen söder om den ekvatoriella regnskogen och en av världens största naturtyper överhuvudtaget. Utsträckningen är ungefär 250 mil i öst-västlig och 200 mil i nord-sydlig riktning.

Under torrtiden fäller de flesta träden i miombon sina blad. Vid denna tid passerar också nästan varje år markbränder som konsumerar löven tillsammans med den torra markvegetationen (gräs och örter) samt de spädaste buskarna och trädplantorna.

 

stäppelefant (Loxodonta africana)

Elefant

Stora delar av miombon ligger inom tsetseflugans utbredningsområde vilket gör att man inte kan bedriva boskapsskötsel. Detta medför i sin tur att det finns gott om större vilda djur som leopard, lejon, sebra, elefant, vårtsvin, penselsvin, afrikansk buffel och många olika antiloparter i olika storlekar. Även andra djur kan man se. Stor artrikedom finns även bland fåglar, insekter och andra mindre djur. Lägg till detta att den biologiska mångfalden bland träd, buskar, örter och svampar är stor.
Så här många arter finns det i miombon.

Liksom i våra lövskogar så finns det exempelvis en mängd örter som drar nytta av ljuset under den tid då träden är utan löv. De blommar strax före lövsprickningen vid torrtidens slut. De flesta av dessa, som t.ex. markorkidéerna (ovan), har underjordiska knölar och klarar på så sätt de många bränderna. En annan grupp är de epifytiska orkidéerna (nedan), som växer uppe i träden.

Som väntat är mångfalden av skogsträd långt mycket större än vad vi är vana vid från våra breddgrader. I 40 undersökta provrutor vid byn Ihombwe i Tanzania fanns sammanlagt 86 olika trädarter. Hur många olika träd tror du det finns där du bor? Den art som var vanligast i Ihombwe stod för en femtedel (20%) av träden. Hur många procent av träden i en svensk granskog tror du är granar?

Denna typ av torrskog är en viktig källa för såväl proteiner som mediciner, byggnadsmaterial, bränsle och andra råvaror och är därmed en ytterst värdefull naturtillgång för lokalbefolkningen.