silltrut

Livet i människans närhet
Även i människans närhet finns det vilda — i städer och samhällen, såväl ute som inomhus. Djuren och växterna har många gånger en otrolig förmåga att anpassa sig till oss människor. Men det gäller tyvärr inte alla arter. Många har trängts undan eller utrotats.