Djur inomhus

När det gäller vilda däggdjur inomhus så är det förutom fladdermössen de två gnagarna husmus och brun råtta som är vanliga. Råttan finns nästan enbart i lagerlokaler men husmusen finns också i bostadshus. I sommarstugor kommer ofta de båda arterna av skogsmöss in på vintern.

Bland fåglarna är det gråsparven och tamduvan som har flyttat in i vissa större varuhus och stationsbyggnader. De har t.o.m. lärt sig att öppna de automatiska dörrarna genom att flyga framför sensorerna! De allra flesta djuren inomhus hör dock till de ryggradslösa djuren. Det handlar framförallt om spindeldjur och insekter men också några kräftdjur.

Husmus (Mus musculus)

Här har en husmushanne gnagt hål på en soppåse för att komma åt matrester. Att det är en hanne ser man på pungen som syns mellan svansen och bakfoten. Foto Lennart Falk, Anticimex

Gråsparv (Passer domesticus)

Gråsparvhona på hyllan för pastaprodukter i ett varuhus.

Till spindeldjuren hör förstås husspindeln och andra spindlar som väver sina nät i takhörn, bakom bokhyllor och på andra skyddade ställen. En av våra största spindlar, den stora husspindeln, brukar föredra tvättstugor, källare och andra fuktiga platser. Bokskorpionen är ett annat spindeldjur som man hittar bland böcker och bakom tavlor. Den lever bl.a. av de små boklössen. Att det inte är en riktig skorpion ser man på att den saknar stjärt och gadd att stickas med. Lockespindlar hittar man också inomhus allt som oftast.

Kvalster av olika slag är spindeldjur som är så små att man måste ha förstoringsglas, lupp eller mikroskop för att se de flesta av dem. En del arter lever bland damm på golvet, andra i sängarna och en del t.o.m. på vår kropp. Hårsäckskvalster är t.ex. vanliga i ögonfransarna och på näsan! De går inte att se utan mikroskop.

dammkvalster

Dammkvalster är vanliga på golvet, i sängar och stoppade sittmöbler. De lever mest på mjäll och andra hudrester som samlas på dessa platser. Många människor är allergiska mot dessa kvalster, deras spillning och avkastade gamla skinn.

Bokskorpion (Chelifer cancroides)

Bokskorpionerna tillhör djurgruppen klokrypare, bland spindeldjuren. Alla klokrypare har de typiska klorna och åtta gångben. Klokryparna är alltså varken skorpioner, spindlar, kvalster eller insekter.

boklus

Boklössen tillhör en grupp av små insekter som kallas stövsländor. Både boklössen och de närbesläktade dammlössen är vinglösa men många andra stövsländor har vingar och kan flyga.

De insekter som är vanligast inomhus är flugor, getingar och skalbaggar. Bland flugorna är husfluga, takdansarfluga (liten husfluga) och vindsfluga vanligast. Också spyflugor, köttflugor, bromsar och bananflugor kommer ofta in.

Myggorna har liksom flugorna bara två vingar i motsats till de flesta andra flygande insekter som har fyra. De myggor man mest ser inomhus är sorgmyggor vars larver lever i blomkrukornas jord. Också de jättelika harkrankarna flyger ibland in när dörrar eller fönster står öppna.

Fäbroms, Tabanus bovinus

Fäbroms som sitter på en bensinmack. Detta är en av våra största arter av bromsar. Bromsar är flugor där honorna suger blod från människor och andra däggdjur.

Husflugan (Musca domestica)

Husflugan finns över nästan hela jorden och är en av världens mest spridda insekter. Det är förstås människan som ofrivilligt har fört den med sig till alla bebodda områden. Den är ett problem framförallt för att den både själv äter av och fortplantar sig i ruttnande avfall och avföring från människor och djur. Därför sprider den lätt magsjukdomar och annan smitta. © Ola Jennersten

I skåp och skafferier, där man förvarar mjöl, gryn, flingor, bröd och andra torra matvaror, trivs ofta olika skalbaggar som ängrar, mjölbaggar och tjuvbaggar liksom olika slags små fjärilar som malar och mott. Där hittar man också de pyttesmå dammlössen. Ett paket med müsli som stått länge kan fullkomligt krylla av dem!

I badrummet där det är fuktigare hittar vi nästan alltid silverfiskar. Det är silverglänsande små, snabba insekter som saknar vingar. De är aktiva på natten och gömmer sig när man tänder ljuset. Därför kallas de också nattsmygar. Andra insekter som är vanliga i badrummet är de små fjärilsmyggorna. Deras larver lever i golvbrunnen. Slutligen har vi loppor och löss som är blodsugande parasiter på oss själva och våra sällskapsdjur.

silverfisk

Silverfisk i badkar. Det finns två arter av gruppen silverborstsvansar i Sverige. Detta är en mycket primitiv grupp av insekter som aldrig har vingar, vilket de flesta insekter har. Den andra arten kallas ungssmyg och finns också inomhus, men i torrare och varmare lokaler. Den påträffas mest i bagerier.

Mjölbaggar (Tenebrioninae

Mjölbaggarnas larver kallas ofta ”mjölmaskar” fast de inte är några riktiga maskar. De kan snabbt föröka sig i frukostflingor, knäckebröd och mjöl. Att de kan leva på så torra livsmedel beror på att de klarar sig med det vatten som bildas när kolhydraterna (stärkelsen) i mjölet bryts ner i deras tarmkanal. © Ola Jennersten

kattloppa

Lopporna lever på människor och djur bara när de suger blod. De lägger sina ägg i golvspringor där larverna lever av diverse damm och avfall. Människoloppan är nu mycket sällsynt i Sverige. Bilden visar en kattloppa. Det finns också en speciell hundloppa.