Vilt och tamt

Den biologiska mångfalden i städer och andra tätorter är naturligtvis störst i trädgårdar och parker. Dessa grönområden har ju kommit till för att nästan alla människor vill ha växter och djur omkring sig där de bor och arbetar. Väldigt många människor tillbringar en stor del av sin fritid med att odla prydnadsväxter, fruktträd och grönsaker i sin trädgård eller på sin kolonilott.

Näst efter trädgårdsväxterna är det fåglarna vi bryr oss mest om. Under vintern köper vi fågelmat för miljonbelopp och när våren kommer hänger vi upp fågelholkar i trädgården. Många sätter också upp fågelbad så att fåglarna ska kunna dricka och bada när det inte har regnat på länge.

Ett annat bevis på intresset för levande varelser är krukväxterna som finns i fönsterna i nästan varje hem och de många sällskapsdjur som finns i tätorternas villor och lägenheter. Vanligast är förstås hund och katt, men också kaniner, marsvin, hamstrar, burfåglar, akvariefiskar och vissa reptiler är mycket populära. Bland insekterna är det vandrande pinnar som är vanligast.

Förutom odlade växter och tamdjur så är det många vilda växter och djur som lever och fortplantar sig i staden. Att de trivs här kan ha flera orsaker. En del av dem, som träden och buskarna i parker och utefter gator, har avsiktligt planterats och sköts om av särskilda trädgårdsmästare. Andra som duvor, måsar, trastar, starar och igelkottar tycker om de kortklippta gräsmattorna som gör det lätt att hitta frön, insekter, maskar och sniglar.

parkblommor

En stor mångfald av odlade blommor gynnar en stor mängd vilda djur, särskilt blombesökande insekter som humlor, vildbin, blomflugor och fjärilar.

Igelkott (Erinaceus europaeus)

Igelkottar är framförallt ute om nätterna på sommaren. Då kan de komma nära våra hus på sin jakt efter olika smådjur.