Vintermatning

Koltrast - Turdus merula

Koltrasten tillhör de fåglar som gärna tar frön från marken. Detsamma gäller t.ex. finkfåglar som gulsparv, bergfink och domherre. Helst vill koltrastenen dock ha äpplen eller rönn- och oxelbär som man samlat in på hösten

Vintern är den svåraste tiden för fåglarna, särskilt om det är sträng kyla och mycket snö. Att sätta ut mat till dem hjälper dem att överleva samtidigt som det ger dig själv möjlighet att se, beundra och studera dem på nära håll. Enklast är att hänga ut talgbollar och sätta upp en eller flera fröautomater. Man kan också strö ut olika frön på marken och hänga upp späck, ister eller talg.

Talgbollarna som säljs i plastnät ska helst placeras i särskilda spiralhållare. På så sätt undviker man att skator, nötskrikor och hackspettar öppnar nätet och flyger iväg med hela bollen. Dessa hållare finns i två storlekar, en som passar till små talgbollar och en som passar till de större.

Fröautomater finns av många slag. Det viktigaste är att fröna håller sig torra och att fåglarna inte kan smutsa ner innehållet. Man kan fylla automaterna med solrosfrön eller olika fröblandningar. Solrosfrön gillas av de flesta fåglar.


Späck, ister och talg

Dessa djurfetter uppskattas särskilt av mesarna och två av hackspettarterna. Späck är underhudsfett från gris, ister är fett som finns kring tarmarna på gris och talg är fett från nötkreatur samt får och getter. Talgen är inte så bra när det är mycket kallt eftersom den blir väldigt hård då. Det enklaste sättet att sätta upp dessa fettstycken är att använda en grov järntråd som genomborrar fettet på flera ställen.

Blåmes (Cyanistes caeruleus)

Fyra blåmesar på späck.

Större hackspett (Dendrocopos major)

Större hackspett på talg.

mesar

En blåmes och en stjärtmes äter fett och frön från talgbollar. När man har bollarna i en hållare kan t.ex. den större hackspetten inte få loss dem och flyga iväg med dem.

Domherre (Pyrrhula pyrrhula)

Hona av domherre.

Domherre (Pyrrhula pyrrhula)

Hane av domherre.

fröautomat

Exempel på hemmagjord fröautomat som rymmer betydligt mer än de som kan köpas i handeln. Praktisk om man inte har möjlighet att fylla på så ofta.

Grönsiska (Spinus spinus)

Hane av grönsiska.