Bygg en fågelholk

Detta behövs:

  • Ohyvlad bräda ca 15 cm bred och 20-25 mm tjock.
  • Såg
  • Borrmaskin och borr
  • Hammare och spik

Såga brädan i längder som bilden nedan visar. Det behöver inte vara exakt samma mått, men ungefär dessa passar till småfåglar som exempelvis talgoxar.

Spika ihop brädorna till en holk som bilden till höger visar. Framsidan kan man låta vara öppningsbar i nederkant så att den går lätt att rensa. Den säkras med en sned spik i ett borrat hål från sidan.

I tabellen ser du hur stor holken ungefär bör vara för att passa några olika fåglar. Alla siffror är centimeter.

Fågel Höjd Invändigt djup Ingångshål Bottens inre kant
Mesar och
flugsnappare
30-35 20-25 2,8-3,5 12-16
Göktyta 41-46 35-40 3,2-3,8 11-12
Nötväcka 35 22 5 14
Pilfink 25 19 3,5 14
Rödstjärt 20 10 5 15
Rödhake 15 7 6×8 10
Stare 40-45 25-35 5 15-17
Kaja 50-55 35-40 10 20-25
Skogsduva 50-55 35-40 10 20-25

Invändigt djup är avståndet från hålets nederkant till golvet. Rödhaken föredrar ett fyrkantigt ingångshål. Trädkrypare vill ha en helt annan typ av holk. Klicka så får du se en som du lätt kan göra av tjärpapp! Svalor nöjer sig med en boplattform.

För att göra det svårare för rovdjur, t.ex. katter, att skada ungarna i holken kan man limma dit en träkloss runt hålet (se bilden till höger). Hålet blir då djupare och rovdjuren når inte ner till ungarna. Man kan också spika dit en tvärgående 3 cm bred list på insidan strax under ingångshålet, vilken då får samma funktion.

 

två holkarMan måste inte sätta upp holken högt upp i träden — i alla fall inte för små fåglar som mesar och flugsnappare. 1-1,5 meter över marken räcker för att de ska bygga bo i dem. Men, det finns en större risk att katter kan försöka vittja dem då. Sätter man dem 2 meter eller mer över marken så minskar den risken betydligt.

Antingen sätter man en fästbräda på holkens baksida och spikar fast den i trädet, (trädet skadas inte av detta men sågen gör det om trädet ska sågas till ved eller virke senare) eller så gör man en ögla av ståltråd eller rep som man drar runt trädet. I båda fallen kan man få problem med att trädet växer till i tjocklek och spränger ner holken efter ett par år. Läs om hur man kan lösa dessa problem här. Om man sätter holkarna på byggnader, stolpar eller döda träd så slipper man detta bekymmer.

Du kan också hjälpa fåglarna med bomaterial.

Till större fåglar som knipor och ugglor ser holkarna lite annorlunda ut. I tabellen nedan ser du måtten för dessa holkar i centimeter.

 

Fågel Höjd Invändigt djup Ingångshål Bottens inre kant
Knipa 50-60 35 10-12 20-25
Storskrak 80-90 35-40 15-18 25-30
Salskrak 70 35-40 10 25
Sparv- och
pärluggla
60 35-40 9-10 18-20
Kattuggla 70-75 45-50 12 35

 

 

knipholk

Knipor och skrakar är ju sjöfåglar så deras holkar sätts upp i närheten av en sjö.

uggleholk

Ugglor vill ha sina holkar i närheten av ett hygge där de kan jaga. Deras holk kan se ut så här.