Lärartips

 

Att jobba med webbsidor i en klass kan för en del kanske kännas konstigt eller ovant. Därför ger vi här några tips och funderingar kring hur ni kan gå till väga.

Några allmänna tips till dig som är lärare

Nedan hittar ni lärardelarna till de arbetshäften som ligger under rubriken Ut och undersök på respektive avdelning.

Skogen

Fjället

Sjön och ån

Staden

Jordbrukslandskapet

Havet

Biologisk mångfald

Uppgifter att arbeta med

Vi har utarbetat ett antal arbetshäften som eleverna kan jobba utifrån. De innehåller både praktiska uppgifter som skall göras utomhus och uppgifter att jobba med vid en dator där svaren hittas på denna webbplats.

Skogen
Beskrivning av skogen
Ekologisk undersökning av skogen
Undersök ett småkryp
Variationen inom biotopen
Fjället
Fjället 2
Sjön och ån
Jordbrukslandskapet
Havet
Staden
Biologisk mångfald

 

Fotoark

Skriv ut dessa pdf-filer (helst i färg), klipp ur bilderna och gå på jakt efter dem.

Element i skogen
Växter i skogen 1
Växter i skogen 2
Skogsträd
Småkryp 1
Småkryp 2
Vattenlevande insekter
Småkryp i staden

 

Faktablad

Vi har gjort om vissa delar av webbplatsen ”Ett myller av liv” till pdf-format. Detta för att det skall vara lättare att arbeta med i klassrummet. Dessa kan ni alltså skriva ut och kopiera i klassuppsättningar. Det är sidorna som hittas under rubriken ”Mångfalden” och sedan ”Tidsresan” som även finns som pdf. Det är alltså den del som mer ingående behandlar begreppet biologisk mångfald och relaterade ämnen.

Sagan om Nisses tidsresa
Vad menas med biologisk mångfald?
Vad är en art?
Evolution
Systematik
Varför försvinner biotoper?


 

Det är vi som ligger bakom ”Ett Myller av Liv”

 

— Sveriges Lantbruksuniversitet
— Börge Pettersson — växtsystematiker och ekolog med inriktning på pollinationsbiologi. FD i systematisk botanik. Huvudförfattare och huvudfotograf.
— Lars Erik Lindell — biolog och fil. dr. i zoologisk ekologi. Projektledare och redaktör, grafisk formgivning, bildbearbetning och textförfattande.
— Johan von Feilitzen — multimediaproducent, filmbearbetningen.
— Peter Lindberg — multimediaproducent

 

Världsnaturfonden
— Gunilla Elsässer
— Germund Sellgren
— Torbjörn Hegedüs
— Matilda Ekehorn

 

Fotografer
Huvuddelen av fotografierna är tagna av Börge Pettersson.
Bilder har även tagits från SLU, Multimediabyrån och Micrographia.

Övriga fotografer:
Urban Emanuelsson, Lars-Olof Karlsson, Ola Jennersten/N, Torbjörn Ebenhard, Åke Berg, Johnny de Jong, Tommy Lennartsson, Birgitta Nääs, Irene Claesson, Gudrun Tronström, Ulf Liedén, Allan Carlson, Liv Lötberg, Tobias Jakobsson, Jan Elmelid/N, Bengt Lundberg/N, Torbjörn Lilja/N, Malin Almstedt, Kjell Isaksen, Jeroen van der Kooij, Nordiska museet, Hugo Willocx, Bo Larsson, Sven Olof Hagman, Lars-Göran Abrahamsson, Roger Svensson, Lars Erik Lindell, Håkan Tunón, Mats Höggren, Torbjörn Persson, Jörgen Wissman, Johan Samuelsson, Katrin Österlund, Oleg Kosterin, Einar von Feilitzen, Leif Kullman, Tomas Hallingbäck, Bengt Ekman/N, Bengt Hedberg, Ola Diös, Steve Messick, Ulf Mjörnmark, Curt Johnsson, Germund Sellgren, Tero Niemi/N, Anders Larsson, Tobias Vrede, Mattias Iwarsson, Liisa Lindeberg-Lindvet, Mårten Sjöbeck, Louise Simonsson-Forsberg, Gerhard Ott, Ingemar Öjelund, Karin Tillman, Mattias Sköld, Mats Gerentz, Åke Andersson, Emil Jarl, Rein Treufeldt, Elisabet Ardö, Örjan Johansson, Lars Östlund, Didier Roustide, Peter Bergman, Magnus Larsson, Ulf Gärdenfors, Antti Koli, Martin Isæus, Cecilia Nyberg, Soili Saesmaa, Stefan Hage, Lasse Olsson, Erik Arbinger, Sergiu Andreev, Jens Christian Schou, Kelvin Ekeland, Ragnar Insulander, Johan Wretenberg, Mats Wilhelm, Johan Nylander, Johan Bjurer, Benny Åhr, Palle Arnström, Åsa Kronkvist, James Lindsey, Steve J. Upton, Lennart Falk, Ragnar Nyberg, Lotta Bernler, Ingemar Alenäs, Görgen Göransson, Trevor Meyer

OBS: Fotografier utan © i bildtexten får användas i undervisningssammanhang. Övriga fotografier får ej användas utan att kontakt tagits med fotografen.

Filmare
Johan von Feilitzen, Lars Erik Lindell, Börge Pettersson

Tecknare
Peter Roberntz
Övriga målningar: Ferdinand von Wright, Wilhelm von Wright, Rolf Pettersson, Johann Andreas Fleischmann.

Ljudinspelare
Lars Erik Lindell, Lars-Olof Karlsson

Syfte
Meningen med sajten är att öka intresset för frågor om biologisk mångfald, miljö och naturvetenskap.
Det ska ske genom att appellera till ungdomarnas upptäckarglädje, lust att lära om olika livsformer och förmåga att iaktta fenomen i naturen och dra slutsatser därav i kommunikation med andra människor.
Webbplatsen ska stimulera och underlättar elevens kunskapsuppbyggnad främst genom att utgå från elevens närmiljö och sedan låta eleven göra jämförelser med andra elevers/klassers omgivning.
Eleverna och lärarna inspireras att gå ut från klassrummet, samla information och göra undersökningar i sin närmiljö, exempelvis en skog i närheten.
Vidare erbjuder läromedlet vägar att tränga allt djupare in i olika frågeställningar om biologisk mångfald bl.a. genom länkar till forskningen vid SLU och till WWF.

Målgrupp

  • elever och lärare i biologiskt orienterande ämnen i grundskolan (de senare årskurserna på mellanstadiet samt hela högstadiet)
  • elever och lärare i biologi och naturkunskap på gymnasiet
  • lärarstuderande och lärarutbildare på lärarhögskolorna
  • allmänheten