Kurser och Kalendarium

Tipsa oss gärna om aktiviteter att ta med i kalendariet.

Våra aktuella kurser

Grundläggande mikrobiologi

Den 18-19 mars 2019 erbjuder vi en kurs i grundläggande mikrobiologi. Kursen grundas bland annat på formuleringarna i kursplanen för Biologi 2: ”Enklare molekylärbiologiska metoder. Sterilteknik och odling av bakterier.”

Deltagarna kommer att få testa ett flertal enkla försök med mikroorganismer som exempelvis handlar om att odla upp mikroorganismer från naturmiljöer, enkla undersökningar med klass-1-organismer och försök som illustrerar olika organismgrupper som bakterier, arkéer och mikrosvampar. Försöken genomförs under dag 1 och utvärderas dag 2. Kursen handlar dessutom om säkerhetsaspekter vid arbete med mikroorganismer. Mer info om kursinnehållet kommer i januari.

Kursen hålls på Evolutionsbiologiskt centrum, Uppsala universitet.

Kostnad: 1100 kr inkluderar kursdokumentation, två luncher och fika

Information om kursdagarna

För frågor om kursen kontakta oss på info@bioresurs.uu.se

Till kursanmälan

Bioresursdagar

Årets Bioresursdagar genomfördes 12-13 november 2018. Vi hoppas återkomma nästa höst med nya Bioresursdagar.

Genomförda kursdagar

Bioresursdagar

Vi genomför årligen en tvådagars kurs (Bioresursdagar) för lärare i biologi på gymnasiet. Innehållet varierar, men omfattar vanligen områden inom bioteknik, humanfysiologi eller växtfysiologi. Programmet utgörs av föreläsningar i kombination med praktiska övningar, samt diskussioner kring tillämpningar i skolan. Beskrivningar av de praktiska övningarna har även lagts in under respektive ämnesområde, se Resurser.

 

Här finns dokumentation från nedanstående Bioresursdagar:

Bioresursdagar november 2018

Tema: Cell- och molekylärbiologi med anknytning till magasinet Fascinerande forskning

Bioresursdagar april 2018, repris från 2017

Tema: Nervsystemet, hjärnan och elektriska signaler.  Smittspridning, smittspårning och antibiotika.

Bioresursdagar 2017

Tema: Nervsystemet och hjärnan. Genteknikens utveckling. Smittspridning.

Bioresursdagar 2016

Tema: Cell- och molekylärbiologi

Bioresursdagar 2015

Tema: Immunologi och proteiner

Bioresursdagar 2014

Tema Genteknik: Ärftliga sjukdomar och GMO

Kursdag för lärare som undervisar nyanlända elever – Tema miljö och ekologi

23 april 2018

Centralt för dagen var det naturvetenskapliga språket i kombination med det naturvetenskapliga ämnesinnehållet. Kursdagen innehöll föreläsningar och diskussioner med syfte att tillsammans utveckla lektionsmaterial med fokus på ekologi och miljöfrågor. Kursdokumentation läggs upp inom kort.

Program för kursdagen

NO-biennal i Göteborg 9-10 oktober 2017

Under 2017 genomfördes NO-biennaler på tre orter i landet i samverkan med universitet och högskolor på respektive ort: Umeå (huvudansvarig Kemilärarnas resurscentrum), Kristianstad (huvudansvarig Nationellt resurscentrum för fysik och Göteborg (huvudansvarig Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik).

NO-biennalen i Göteborg genomfördes i samverkan med Göteborgs universitet och hölls på konferenscentrum Wallenberg. Cirka 350 lärare, medverkande och utställare deltog. Programmet omfattade 50 programpunkter och drygt 50 medverkande bidrog med föreläsningar, seminarier och workshops där ämnesinriktade didaktiska frågeställningar avhandlades tillsammans med mer specifika frågor kring biologi, fysik och kemi. Dokumentation från föreläsningar, seminarier och workshops är inlänkat i programmen nedan.

Översiktligt program

Program för lärare i F-6

Program för lärare i 7-9

Utställare under NO-biennalen i Göteborg

Kalendarium

2019

Bioresurs anordnar kursdagar i grundläggande mikrobiologi 18-19 mars 2019. Se Våra aktuella kurser till vänster på denna sida. Välkommen att anmäla dig!

2018

Dags att söka bidrag för internationella utbyten och samarbeten inför 2019!

Internationella samarbeten stärker medarbetarnas kompetens och utvecklar verksamheten inom alla nivåer. Utvecklingsprojekt tillsammans med kollegor i andra länder ger nya infallsvinklar och ett bredare perspektiv på den egna organisationen. Nordplus junior och Erasmus+ har tillsammans 250 miljoner kronor vikta för skol- och kompetensutveckling. Programmen erbjuder finansiering för projekt inom förskola, grundskola, gymnasium, yrkes- och vuxenutbildning. Universitets – och högskolerådet informerar via nedanstående hemsida:

Läs mer om Nordplus junior och om Erasmus+.

 

International Biology Olympiad

Den internationella tävlingen genomförs i juli i något av de cirka 60 länder som brukar delta. Innan dess har en nationell uttagningstävling genomförts i två omgångar under vårterminen. De fyra eleverna med bäst resultat deltar först i ett tredagars träningsläger innan de reser för att tävla i den internationella tävlingen. Biologilärarnas förening är ansvarig för genomförandet. Mer information och anmälningsmöjlighet finns på föreningens hemsida.

 

EUSO (European Union Science Olympiad)

Den internationella tävlingen anordnas varje år i april eller maj i något europeiskt land. Varje deltagande land får skicka upp till två tremannalag och för att utse de svenska lagen anordnas först en uttagningstävling i oktober/november, följt av en Sverigefinal i januari. De sex elever som sedan väljs ut får sedan deltaga på ett träningsläger för att förbereda sig ytterligare inför olympiaden. Mer information och anmälningsmöjlighet (öppnas i början av hösttreminen) till den svenska uttagningstävlingen finns på den svenska hemsidan för EUSO.

 

Göteborgs Naturhistoriska museum

Museet erbjuder aktiviteter för skola och allmänhet, se hemsidan.

 

Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm

Museet erbjuder aktiviteter för skola och allmänhet, se hemsidan.

 

Skolforum, Stockholm

Mässan erbjuder föreläsningar om skolutveckling och lärande, samt utställningar med läromedel, undervisningsmaterial och utrustning för skola, se hemsidan.