Kurser och Kalendarium

Tipsa oss gärna om aktiviteter att ta med i kalendariet.

Våra aktuella kurser

Bioresursdagar

Höstens Bioresursdagar 2019 ges den 18-19 november i Uppsala.

Bioresursdagarna är två kursdagar för gymnasielärare med föreläsningar, laborationer, övningar och diskussioner. Till grund för innehållet ligger ämnesplanen för Biologi, delar av Biologi 1, 2 och Bioteknik, som främst berör cell- och molekylärbiologi och genteknik. I år ligger fokus under Bioresursdagarna på cyanobakterier, fotosyntes och bränsleproduktion.

Till anmälan

Genomförda kursdagar

Skolverkets moduldag i Stockholm den 2/10

Bioresurs medverkade på Skolverkets moduldag i Stockholm den 2/10. Vi visade på övningar och laborationer i två workshops. Här finns länkar till det material vi presenterade:
Sjukdomar och smittspridning, åk 7-9 + gymnasiet
Instruktioner till övningar sjukdomar och smittspridning
Länk till övningar sjukdomar och smittspridning

Livsviktigt; om fotosyntes, cellandning och klimatförändringar, åk 1-6
Instruktioner till övningar om fotosyntes, cellandning och klimatförändringar

 

Grundläggande mikrobiologi för gy

Kursen grundas bland annat på formuleringarna i Biologi 2: ”Enklare molekylärbiologiska metoder. Sterilteknik och odling av bakterier.” Deltagarna kommer att få testa ett flertal enkla försök med mikroorganismer som exempelvis handlar om att odla upp mikroorganismer från naturmiljöer, enkla undersökningar med klass-1-organismer och försök som illustrerar olika organismgrupper som bakterier, arkéer och mikrosvampar. Försöken genomförs under dag 1 och utvärderas dag 2. Kursen handlar dessutom om säkerhetsaspekter vid arbete med mikroorganismer.

Laborationer i mikrobiologi

 

Sex- och samlevnadsundervisning för nyanlända

Den 15 oktober 2018 anordnade Bioresurs en kursdag för lärare med tema sex- och samlevnadsundervisning för nyanlända. Gemensamt diskuterades hur man som lärare kan skapa en inkluderande miljö för att prata om könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, kärlek, hormoner och smittspridning. Kursdagen innehöll föreläsningar och diskussioner med syfte att tillsammans utveckla lektionsmaterial. Materialet som togs fram av de lärare som deltog i kursdagen, medverkande föreläsare och Bioresurs finns presenterat här.

Bioresursdagar

Vi genomför årligen en tvådagars kurs (Bioresursdagar) för lärare i biologi på gymnasiet. Innehållet varierar, men omfattar vanligen områden inom bioteknik, humanfysiologi eller växtfysiologi. Programmet utgörs av föreläsningar i kombination med praktiska övningar, samt diskussioner kring tillämpningar i skolan. Beskrivningar av de praktiska övningarna har även lagts in under respektive ämnesområde under våra Resurssidor.

Material från genomförda Bioresursdagar

 

Kursdag för lärare som undervisar nyanlända elever – Tema miljö och ekologi

23 april 2018

Centralt för dagen var det naturvetenskapliga språket i kombination med det naturvetenskapliga ämnesinnehållet. Kursdagen innehöll föreläsningar och diskussioner med syfte att tillsammans utveckla lektionsmaterial med fokus på ekologi och miljöfrågor. Material som sammanställdes under kursdagarna.

 

NO-biennal i Göteborg 9-10 oktober 2017

Under 2017 genomfördes NO-biennaler på tre orter i landet i samverkan med universitet och högskolor på respektive ort: Umeå (huvudansvarig Kemilärarnas resurscentrum), Kristianstad (huvudansvarig Nationellt resurscentrum för fysik och Göteborg (huvudansvarig Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik).

NO-biennalen i Göteborg genomfördes i samverkan med Göteborgs universitet och hölls på konferenscentrum Wallenberg. Cirka 350 lärare, medverkande och utställare deltog. Programmet omfattade 50 programpunkter och drygt 50 medverkande bidrog med föreläsningar, seminarier och workshops där ämnesinriktade didaktiska frågeställningar avhandlades tillsammans med mer specifika frågor kring biologi, fysik och kemi. Dokumentation från föreläsningar, seminarier och workshops är inlänkat i programmen nedan.

Översiktligt program

Program för lärare i F-6

Program för lärare i 7-9

Utställare under NO-biennalen i Göteborg

Kalendarium

2019

Forum för forskningsbaserad NT-undervisning

Forum för forskningsbaserad NT-undervisning är en konferens för lärare, förskollärare, rektorer, skolledare, utvecklingsledare, forskare och lärarutbildare men också personer verksamma i myndigheter och organisationer. Nästa konferens äger rum den 17-18 oktober.

Mer information och anmälan

Forum för samverkan, Uppsala universitet

Prenumerera på uppdateringar och nyheter av skolaktiviteter från Uppsala universitet.

Mer information och anmälan till nyhetsbrev

Sommarkurser i biologi för lärare

Sommarkurser på Göteborgs universitet

Utomhuspedagogik och naturvetenskap, Umeå universitet

Biologikurser för lärare, Göteborgs universitet

Forskarskola för högstadie- och gymnasielever i sommar

Det finns flera forskarskolor i landet som riktar sig till gymnasielever. Se nedan för länkar till olika forskarskolor som kan passa dina elever!

Karolinska institutet

Unga forskare tillsammans med Astra Zeneca

Forskarskolan i Karlskoga

Forskarskola vid Erken, Uppsala universitet

Summer science camp på Tjärnö, Göteborgs universitet

Naturvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet

Forskarskola på Askö, Stockholms universitet

2018

Dags att söka bidrag för internationella utbyten och samarbeten inför 2019!

Internationella samarbeten stärker medarbetarnas kompetens och utvecklar verksamheten inom alla nivåer. Utvecklingsprojekt tillsammans med kollegor i andra länder ger nya infallsvinklar och ett bredare perspektiv på den egna organisationen. Nordplus junior och Erasmus+ har tillsammans 250 miljoner kronor vikta för skol- och kompetensutveckling. Programmen erbjuder finansiering för projekt inom förskola, grundskola, gymnasium, yrkes- och vuxenutbildning. Universitets – och högskolerådet informerar via nedanstående hemsida:

Läs mer om Nordplus junior och om Erasmus+.

 

Göteborgs Naturhistoriska museum

Museet erbjuder aktiviteter för skola och allmänhet, se hemsidan.

 

Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm

Museet erbjuder aktiviteter för skola och allmänhet, se hemsidan.

 

Skolforum, Stockholm

Mässan erbjuder föreläsningar om skolutveckling och lärande, samt utställningar med läromedel, undervisningsmaterial och utrustning för skola, se hemsidan.