Övningar om smittspridning, vaccination och antibiotikresistens
Bioresursdagar 2018 (Repris från 2017)

Under den andra kursdagen jobbade vi med flera olika övningar inom området smittspridning, vaccinationer och antibiotikaresistens. Uppgifterna är hämtade från olika undervisningssidor på nätet eller från tidskrifter och vi har vissa fall skrivit till korta instruktioner på svenska. Länk till de fyra övningar som genomfördes. Material som behövs hittar du längre ner på sidan. Fler tips på övningar och länkar inom området smittspridning.

Övning 1: Ett spel om vaccination och smittspridning

Artikel från Science in school
Länk till spelbeskrivningar på engelska
Kort beskrivning av spelregler på svenska
Power point om spelets utförande

Övning 2: MRSA – Meticillinresistenta Staphylococcus aureus

Dokument med länkar till uppgiften MRSA