Bioresursdagarna 12-13 november 2018

Programmet för höstens Bioresursdagar anknyter till det magasin om aktuell forskning inom cell- och molekylärbiologi med titeln Fascinerande forskning  som vi på Bioresurs håller på att ta fram och som ersätter Bi-lagan nr 3. Cell- och molekylärbiologi är ett område som expanderar extremt snabbt och forskning inom de flesta områden inom biologi och medicin påverkas på ett eller annat sätt av den nya kunskapen som växer fram. Vi vill därför lyfta aktuell och tillämpad forskning inom detta område med koppling till styrdokumenten för biologi. I magasinet medverkar ett stort antal forskare och vi på Bioresurs bidrar med kopplingen till skolan genom introducerande texter och relaterade övningar och laborationer. Vi hoppas att det ska bli intressant läsning för alla lärare som undervisar i biologi och även för lite äldre elever. Magasinet kommer att finnas för utdelning till alla deltagare under kursdagarna.

Till grund för Bioresursdagarna ligger valda delar av gymnasiets ämnesplan för Biologi och kursplanen för biologi för 7-9. Programmet under dagarna knyts till samtal om hur de kunskaper och praktiska erfarenheter som Bioresursdagarna ger kan omsättas i konkret verksamhet i skolan.

Måndagen den 12 november är lärare från både gymnasium och högstadium välkomna att ta del av föreläsningar och delta i diskussioner kring aktuell forskning i biologi. Det går bra att anmäla sig enbart till föreläsningsdagen. Kostnaden 600 kronor exklusive moms inkluderar lunch, fika, mingelbuffé och kursdokumentation.

Tisdagen den 13 november blir en praktiskt inriktad dag som vänder sig till gymnasielärare i biologi. Programmet innehåller laborationer och övningar där klassisk biologi blandas med bland annat PCR, bioinformatik och diskussioner kring tillämpningar i skolan. Mer om innehållet i denna kursdag läggs ut senare. Om du vill vara med på den laborativa dagen den 13 november behöver du även vara med på föreläsningsdagen för att få ett sammanhang till de praktiska inslagen. Kostnad för att vara med under båda dagarna är 1200 kronor exklusive moms. Kostnad för kursdagarna inkluderar lunch, fika och kursdokumentation.

Mer information om Bioresursdagarna 2018.

Den praktiskt inriktade kursdagen tisdagen den 13 november är fullbokad, men anmäl dig gärna till föreläsningsdagen måndagen den 12 november. Sista anmälningsdag till måndagens föreläsningsdag är fredagen den 2 november. Anmälan görs via formuläret nedan.

Anmälan Bioresursdagarna den 12 november 2018

  • Kontaktuppgifter

  • (postadress, postnummer, ort, ev. ref. nummer)
  • Fyll i fälten och klicka på "Skicka". När du har skickat anmälan kommer du att få ett e-postmeddelande som bekräftar din anmälan. Kontrollera särskilt noga att din e-postadress stämmer. Det är den vi använder om vi behöver kontakta dig.