Kursdag för lärare som undervisar nyanlända elever eller i mångkulturella klasser
– Tema sex och samlevnad

För biologilärare som undervisar nyanlända elever på språkintroduktion (SPRINT) och lärare som har många kulturer representerade i sina klasser på grundskolans högstadium eller på gymnasiets biologi- och/eller naturkunskapskurser.

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik (Bioresurs) inbjuder till en kursdag med inriktning mot nyanlända elevers lärande och sex- och samlevnadsundervisningen i det mångkulturella klassrummet. Kursdagen innehåller föreläsningar och diskussioner med syfte att tillsammans utveckla lektionsmaterial med fokus på samlevnadsfrågor. Dagens föreläsare och personal från Bioresurs deltar under dagen och bidrar med idéer och förslag på undervisningsmaterial. Lektionsförslag som utvecklas under kursdagen kommer att läggas upp på Bioresurs hemsida.

Översiktligt program

En föreläsning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet. Vi får lära oss mer om sajten Youmo.se och metodmaterialet Youmo i praktiken. Emilie Mire Åsell, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Föreläsning och diskussioner kring olika klassrumssituationer för att belysa nv-didaktiska utmaningar och möjligheter i sex och samlevnadsundervisningen med exempel från mångkulturella klassrum. Sara Planting-Bergloo och Auli Arvola Orlander, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND).

Eftermiddagen ägnas åt att diskutera och ta fram undervisningsmaterial kring specifika områden som rör sex- och samlevnadsfrågor.

Datum och tid: må 15 oktober kl 9:00-16:00
Lokal: lärosal 13:029, Blåsenhus, Uppsala universitet, von Kraemers allé 1, Uppsala.
Kostnad: 400 kr (lunch, fika och kursdokumentation ingår).
Sista anmälningsdag 1 oktober. Deltagaravgiften återbetalas inte vid avanmälan efter den 1 oktober.

Anmälan: Kursdag för lärare som undervisar nyanlända - tema sex och samlevnad

  • Kontaktuppgifter

  • (postadress, postnummer, ort, ev. ref. nummer)
  • Fyll i fälten och klicka på "Skicka". När du har skickat anmälan kommer du att få ett e-postmeddelande som bekräftar din anmälan. Kontrollera särskilt noga att din e-postadress stämmer. Det är den vi använder om vi behöver kontakta dig.