Kurser

Aktuella kurser

 

Digital återträff tema biologi för lärare åk 7-9 den 14:e december 2020

Den här träffen riktar sig till de lärare som deltog i kursdagen den 6 november 2020. Temat är genteknik och hur man kan jobba vidare med det i undervisningen på högstadiet. Inbjuden gäst är Sara Schesny från Naturhistoriska Riksmuseet som kommer berätta om deras forskning och visa ett interaktivt undervisningsmaterial på tema genteknik och miljöövervakning som ni också får prova tillsammans. Vi följer också upp ifall det finns frågor och funderingar efter kursdagen. Möjlighet finns också att pröva det förslag på undersökande arbete på tema stress som skickats ut efter kursdagen.

Anmälan till digital återträff 14 december 2020

Digital workshop för ämneslärare 17 november 2020

Våra uppskattade Bioresursdagar som brukar erbjudas i november går inte att genomföra under rådande restriktioner med anledning av Corona-pandemin. För att ändå erbjuda en möjlighet till att möta kollegor för erfarenhetsutbyte och få lite nya infallsvinklar i biologiundervisningen så prövar vi att göra en kortare digital variant.

Läs mer om innehåll och anmälan

Genomförda kursdagar

Workshop för lärare om växtpatologi

FN har utsett år 2020 till det internationella växtskyddsåret för att öka allas medvetenhet om vårt beroende av friska växter. Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi pâ SLU i Uppsala anordnade en kursdag blandad med föreläsningar, exkursion och mikroskopstudier för att visa vanliga svampsjukdomar som påverkar odlingar och skog.

Material från kursdagen kommer publiceras under ht 20.

 

 

Bioresursdagar

Vi genomför årligen en tvådagars kurs (Bioresursdagar) för lärare i biologi på gymnasiet. Innehållet varierar, men omfattar vanligen områden inom bioteknik, humanfysiologi eller växtfysiologi. Programmet utgörs av föreläsningar i kombination med praktiska övningar, samt diskussioner kring tillämpningar i skolan. Beskrivningar av de praktiska övningarna har även lagts in under respektive ämnesområde under våra Resurssidor.

Material från genomförda Bioresursdagar

 

 

Skolverkets moduldag i Stockholm den 2/10

Bioresurs medverkade på Skolverkets moduldag i Stockholm den 2/10. Vi visade på övningar och laborationer i två workshops. Här finns länkar till det material vi presenterade:
Sjukdomar och smittspridning, åk 7-9 + gymnasiet
Instruktioner till övningar sjukdomar och smittspridning
Länk till övningar sjukdomar och smittspridning

Livsviktigt; om fotosyntes, cellandning och klimatförändringar, åk 1-6
Instruktioner till övningar om fotosyntes, cellandning och klimatförändringar

 

Grundläggande mikrobiologi för gymnasiet

Kursen grundas bland annat på formuleringarna i Biologi 2: ”Enklare molekylärbiologiska metoder. Sterilteknik och odling av bakterier.” Deltagarna kommer att få testa ett flertal enkla försök med mikroorganismer som exempelvis handlar om att odla upp mikroorganismer från naturmiljöer, enkla undersökningar med klass-1-organismer och försök som illustrerar olika organismgrupper som bakterier, arkéer och mikrosvampar. Försöken genomförs under dag 1 och utvärderas dag 2. Kursen handlar dessutom om säkerhetsaspekter vid arbete med mikroorganismer.

Grundläggande mikrobiologi mars 2019
Övriga laborationer i mikrobiologi under Resurser

 

 

Sex- och samlevnadsundervisning för nyanlända

Den 15 oktober 2018 anordnade Bioresurs en kursdag för lärare med tema sex- och samlevnadsundervisning för nyanlända. Gemensamt diskuterades hur man som lärare kan skapa en inkluderande miljö för att prata om könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, kärlek, hormoner och smittspridning. Kursdagen innehöll föreläsningar och diskussioner med syfte att tillsammans utveckla lektionsmaterial. Materialet som togs fram av de lärare som deltog i kursdagen, medverkande föreläsare och Bioresurs finns presenterat här.

Kursdag för lärare som undervisar nyanlända elever – Tema miljö och ekologi

23 april 2018

Centralt för dagen var det naturvetenskapliga språket i kombination med det naturvetenskapliga ämnesinnehållet. Kursdagen innehöll föreläsningar och diskussioner med syfte att tillsammans utveckla lektionsmaterial med fokus på ekologi och miljöfrågor. Material som sammanställdes under kursdagarna.

 

Saknar du material från en kurs?

Hör av dig till oss genom att maila till info@bioresurs.uu.se om du letar efter material från några av våra tidigare konferenser eller kursdagar.