Kurser

Aktuella kurser

 

Digital workshop med Bioresurs: en halvdag för ämneslärare 23 mars 2021

På programmet:
Varför reagerar vi så olika på viruset SARS-CoV-2? Går det att förutsäga hur sjuk en person kan bli? Gästföreläsare är Mia Phillipson, professor vid Uppsala universitet med immunofysiologi som specialistområde och som bland annat deltar i forskningen kring Covid-19 vid Danderyds sjukhus.
Smittspridning – modeller och beräkningar: Vi provar en övning där R0 och andra parametrar som är viktiga att följa under en pandemi beräknas och diskuterar frågorna tillsammans.
Flera perspektiv på pandemin: från Hållbarhetsfrågor till hur verktyg i bioinformatik kan användas i biologiundervisning som berör SARS-CoV-2.

När? Tisdag 23/3 med start kl. 13.00 och avslut ca kl 17.
Var? Via Zoom (länk till Zoom skickas ut till anmälda senast den 22/3)
Hur? Eftermiddagens program sker helt digitalt, men vi håller energin uppe genom att varva föreläsningar med diskussionsgrupper och praktiska övningar. Du behöver en dator med bra internetuppkoppling och mikrofon/webbkamera.
Varför? Vanliga Bioresursdagar går inte att genomföra under rådande pandemi-restriktioner. Istället ordnas en digital workshop med föreläsning, gruppdiskussioner, övningar, erfarenhetsutbyten och nya infallsvinklar till biologiundervisningen.
Kombinera gärna Bioresurs workshop med:
Henrik Brändéns föreläsning som Biologilärarnas förening bjuder in medlemmar till 16 mars kl 18-20
För vem? Programmets innehåll riktar sig till ämneslärare i biologi. Vi gissar att du undervisar i högstadiet eller gymnasiet, eller motsvarande.
Vad kostar det? 300 SEK (exkl. moms). I detta ingår ett utskick av Henrik Brändéns senast bok: Immunförsvaret och viruset. Att förstå corona-pandemin tillsammans med material och annat smått och gott som hör till de övningar som ingår i programmet.

Välkommen med din anmälan – anmäl senast 5 mars så hinner du säkert få brevutskicket i tid!

 

Digital kursdag 17/3 med fokus på reviderade kursplanerna i biologi, fysik och kemi i årskurs 4-6

Hur kan de reviderade kursplanerna i kemi, fysik och biologi för åk 4-6 kan tolkas i praktiken? Detta vill vi från de nationella resurscentrumen i biologi, fysik och kemi vända och vrida på tillsammans med verksamma lärare under denna kursdag med föredrag, diskussioner och laborativa inslag. Skolverket introducerar dagen med att prata om styrdokumentsrevideringen.

Anmälan till digital kursdag för lärare i åk 4-6 17 mars 2021 kl. 9-16

Tumlarna och spelet om Östersjön – 24 mars 2021 kl. 15.30-17 gästar Naturhistoriska riksmuseet Zooma med Bioresurs

Östersjöns tumlare är starkt hotade och de behöver skyddas. I det här webbinariet berättar tumlarforskaren Julia Carlström på Naturhistoriska riksmuseet om den lilla och sköra populationen av tumlare i Östersjön. I Spelet om Östersjön lyfts tre aspekter, som belyser hur de Globala målen ibland står emot varandra. Därefter testas den digitala lärresursen Spelet om Östersjön i mindre grupper samt en avslutande gemensam diskussion. Nyfiken på materialet? Kika i förhand på www.nrm.se/spelet-om-ostersjon

Anmälan till Zooma med Bioresurs 24 mars 2021 tema Östersjön

Digital kursdag 13/4 med fokus på reviderade kursplanerna i biologi, fysik och kemi i årskurs 7-9

Hur kan de reviderade kursplanerna i kemi, fysik och biologi för åk 7-9 kan tolkas i praktiken? Detta vill vi vända och vrida på tillsammans med verksamma lärare under denna kursdag med föredrag, diskussioner och laborativa inslag. Skolverket introducerar dagen med att prata om styrdokumentsrevideringen. De nationella resurscentrumen håller tre olika workshops i biologi, fysik respektive kemi. Dessutom erbjuder projektgruppen för de nationella proven i biologi, fysik och kemi diskussioner kring hur de reviderade kursplanerna kan komma att påverka provuppgifter.

Anmälan till digital kursdag för lärare i åk 7-9 13 april 2021 kl. 9-16

Astrobiologi: Hitta liv på mars – 22 april 2021 kl. 15.30-17 gästar Naturhistoriska riksmuseet Zooma med Bioresurs

Har det funnits liv på Mars? I det här webbinariet berättar forskaren Magnus Ivarsson vid Naturhistoriska riksmuseet om livet djupt ner i berggrunden – jordens djupbiosfär – som man nu hoppas hitta spår av på Mars. Inför uppskjutningen av NASA:s Mars Perseverence Rover var han en av flera experter som hjälpte till att utvärdera tänkbara landningsplatser.
Magnus berättar om sin forskning och varför den kan bidra till att hitta spår av liv på Mars. Därefter testar vi den digitala lärresursen Expedition Mars i mindre grupper samt en avslutande gemensam diskussion.
Nyfiken på materialet? Kika i förhand på www.nrm.se/expedition-mars

Anmälan till Zooma med Bioresurs 22 april 2021 tema astrobiologi

Genomförda kursdagar

Zooma med Bioresurs ”Journal Club” 15:e februari 2021 kl. 16-17

En lång spännande tråd i FB-gruppen Biologilärarna som startade den 11: februari 2021 (nyss!) handlade om så vanligt det verkar vara att elever blandar ihop växthuseffekt med ozonlagret. Känner du igen dig? I tråden fick vi tips om att läsa artikeln: ”Från missförstånd till klarhet: hur kan undervisningen organiseras för att stötta elevers förståelse för växthuseffekten?” (FORSKUL: Forskning om undervisning och lärande, 2017 vol 5:6-29). Perfekt tillfälle att testa Bioresurs idé att ordna webbträffar där vi kan diskutera artiklar tillsammans – detta blir ett första test – Välkommen

Kostnadsfritt webbinarium: Zooma med Bioresurs och prova övning i bioinformatik  10:e februari 2021 kl. 16-17

Spåra hepatit C med bioinformatik” utvecklades i samband med höstens nobelpris i fysiologi och medicin. Det finns en lärarhandledning för Spåra hepatit C med bioinformatik, men att ta sig tid att prova själv och diskutera med kollegor ger värdefull input. Vi provar materialet tillsammans och diskuterar hur man kan integrera detta i sin biologiundervisning. Övningen passar för gymnasiets biologikurser men då ganska enkla bioinformatik-verktyg används kanske den även är intressant för högstadiet och/eller naturkunskapskurser?

Kostnadsfritt webbinarium: Zooma med Bioresurs och NRM och prova digital lärresurs i genteknik 28:e januari 2021 kl. 15.30-17

Hur kan man arbeta med digitala lärresurser i genteknik? Museipedagog Sara Schesny från Naturhistoriska Riksmuseet (NRM) visar exempel på interaktiva resurser med koppling till biologi som Naturhistoriska Riksmuseet erbjuder.
Thomas Källman berättar om forskningen bakom undervisningsresursen som handlar om genteknik och miljöövervakning. Vi provar materialet tillsammans och diskuterar hur man kan integrera detta i sin biologiundervisning. Materialet är anpassat för högstadiet men är också intressant för gymnasiets kurser i biologi och naturkunskap.

Välkommen!

Kostnadsfritt webbinarium biologi med tema digitala lärresurser i genteknik 14:e december 2020 kl. 15.30-17

Hur kan man arbeta med digitala lärresurser i genteknik? Sara Schesny från Naturhistoriska Riksmuseet berättar om forskning och visar en interaktiv resurs om genteknik och miljöövervakning som vi provar tillsammans. Den här träffen ger också möjlighet för de lärare som deltog i kursdagen den 6 november 2020 att reflektera och pröva det förslag på undersökande arbete på tema stress som skickats ut efter kursdagen.

Anmälan till digitalt webbinarium 14 december 2020 kl. 15.30-17

Digital workshop för ämneslärare 17 november 2020

Våra uppskattade Bioresursdagar som brukar erbjudas i november går inte att genomföra under rådande restriktioner med anledning av Corona-pandemin. För att ändå erbjuda en möjlighet till att möta kollegor för erfarenhetsutbyte och få lite nya infallsvinklar i biologiundervisningen så prövar vi att göra en kortare digital variant.

Läs mer om innehållet

Workshop för lärare om växtpatologi

FN har utsett år 2020 till det internationella växtskyddsåret för att öka allas medvetenhet om vårt beroende av friska växter. Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi pâ SLU i Uppsala anordnade en kursdag blandad med föreläsningar, exkursion och mikroskopstudier för att visa vanliga svampsjukdomar som påverkar odlingar och skog.

Material från kursdagen kommer publiceras under ht 20.

 

 

Bioresursdagar

Vi genomför årligen en tvådagars kurs (Bioresursdagar) för lärare i biologi på gymnasiet. Innehållet varierar, men omfattar vanligen områden inom bioteknik, humanfysiologi eller växtfysiologi. Programmet utgörs av föreläsningar i kombination med praktiska övningar, samt diskussioner kring tillämpningar i skolan. Beskrivningar av de praktiska övningarna har även lagts in under respektive ämnesområde under våra Resurssidor.

Material från genomförda Bioresursdagar

 

 

Skolverkets moduldag i Stockholm den 2/10

Bioresurs medverkade på Skolverkets moduldag i Stockholm den 2/10. Vi visade på övningar och laborationer i två workshops. Här finns länkar till det material vi presenterade:
Sjukdomar och smittspridning, åk 7-9 + gymnasiet
Instruktioner till övningar sjukdomar och smittspridning
Länk till övningar sjukdomar och smittspridning

Livsviktigt; om fotosyntes, cellandning och klimatförändringar, åk 1-6
Instruktioner till övningar om fotosyntes, cellandning och klimatförändringar

 

Grundläggande mikrobiologi för gymnasiet

Kursen grundas bland annat på formuleringarna i Biologi 2: ”Enklare molekylärbiologiska metoder. Sterilteknik och odling av bakterier.” Deltagarna kommer att få testa ett flertal enkla försök med mikroorganismer som exempelvis handlar om att odla upp mikroorganismer från naturmiljöer, enkla undersökningar med klass-1-organismer och försök som illustrerar olika organismgrupper som bakterier, arkéer och mikrosvampar. Försöken genomförs under dag 1 och utvärderas dag 2. Kursen handlar dessutom om säkerhetsaspekter vid arbete med mikroorganismer.

Grundläggande mikrobiologi mars 2019
Övriga laborationer i mikrobiologi under Resurser

 

 

Sex- och samlevnadsundervisning för nyanlända

Den 15 oktober 2018 anordnade Bioresurs en kursdag för lärare med tema sex- och samlevnadsundervisning för nyanlända. Gemensamt diskuterades hur man som lärare kan skapa en inkluderande miljö för att prata om könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, kärlek, hormoner och smittspridning. Kursdagen innehöll föreläsningar och diskussioner med syfte att tillsammans utveckla lektionsmaterial. Materialet som togs fram av de lärare som deltog i kursdagen, medverkande föreläsare och Bioresurs finns presenterat här.

Kursdag för lärare som undervisar nyanlända elever – Tema miljö och ekologi

23 april 2018

Centralt för dagen var det naturvetenskapliga språket i kombination med det naturvetenskapliga ämnesinnehållet. Kursdagen innehöll föreläsningar och diskussioner med syfte att tillsammans utveckla lektionsmaterial med fokus på ekologi och miljöfrågor. Material som sammanställdes under kursdagarna.

 

Saknar du material från en kurs?

Hör av dig till oss genom att maila till info@bioresurs.uu.se om du letar efter material från några av våra tidigare konferenser eller kursdagar.