Kurser

Aktuella kurser våren 2022

 

Datum Program (länkar för anmälan och mer information läggs upp efterhand)
  JANUARI
25/1 Zooma med Bioresurs: Om invasiva växter och djur – med Peter Dalin från Naturvårdsverket och presentation av ett nytt undervisningsmaterial (för lärare i åk 7-9, men troligen också intressant för åk 4-6 och gymnasiet)
  FEBRUARI
/2 Zooma med Bioresurs (programinnehåll fylls på i januari 2022)
/2 Zooma med Bioresurs (programinnehåll fylls på i januari 2022)
  MARS
8/3 Kursdag för lärare i åk 1-9 i Lund med nationella resurscentra i biologi, fysik och kemi samt medverkan från Skolverket
10-11/3 Scifest i Uppsala (Bioresurs deltar i Lärarkvallen to 10/3)
15/3 Kursdag för lärare i åk 1-9 i Uppsala med nationella resurscentra i biologi, fysik och kemi samt medverkan från Skolverket
24/3 Zooma med Bioresurs: Om grodor – och andra inspirerande lärresurser för yngre elever, med Marie Hannerstig från Naturskyddsföreningen (för lärare i åk 1-3)
28-29/3 Lärarutbildarträff i Uppsala (se separat inbjudan, eller kontakta info@bioresurs.uu.se)
  APRIL
8/4 Bioresurs firar 20 år 2022. Föreläsningsdag i Uppsala
19/4 Sista anmälningsdag för kurser vid landets lärosäten (anmäl via antagning.se)
26/4 Kursdag för lärare i åk 1-9 i Umeå med nationella resurscentra i biologi, fysik och kemi samt medverkan från Skolverket
29/4 Kursdag för lärare i åk 1-9 i Stockholm med nationella resurscentra i biologi, fysik och kemi samt medverkan från Skolverket

Om Bioresurs kursdagar

Vi genomför olika typer av kursdagar för lärare, både i egen regi och tillsammans med andra aktörer. Ofta anordnas kursdagar i samarbete med Skolverket och de nationella resurscentrumen i kemi (KRC) och fysik (NRCF).

”Bioresursdagarna” är våra egna kursdagar med laborativt fokus som riktar sig till lärare i biologi på högstadiet och / eller gymnasiet. Bioresursdagarna har ofta teman inom bioteknik, cellbiologi, humanfysiologi eller växtfysiologi. Föreläsningar  kombineras med praktiska övningar och diskussioner kring tillämpningar i skolan. Beskrivningar av praktiska övningar och laborationer från senaste årens genomförda kursdagar finns via länk nedan. De läggs också upp vartefter under respektive ämnesområde under våra Resurssidor.

Material från genomförda Bioresursdagar

Material från genomförda övriga kursdagar

Om Zooma med Bioresurs

Zooma med Bioresurs är en kostnadsfri digital mötesplats med ett varierande innehåll. Ofta anordnas programmet tillsammans med andra aktörer. Kortare föreläsningar på olika teman varvas med med diskussion och prövande av undervisningsmaterial och idéer tillsammans med kollegor från hela landet. Anmälan sker via webbformulär och några dagar i förväg skickas en länk till Zoom till din epost. Tiden är oftast 15.30-17 men kan variera något – se respektive anmälningssida.

Genomförda Zooma med Bioresurs HT20/VT21

Saknar du material från en kurs?

Hör av dig till oss genom att maila till info@bioresurs.uu.se om du letar efter material från några av våra tidigare konferenser eller kursdagar.