Genomförda Zooma med Bioresurs läsåret 2020/2021

Genomförda Zooma med Bioresurs läsåret 2020/2021:

Få information om Science on Stage och prova en övning i bioinformatik på tema SARS-CoV-2 19 maj 2021

Anders Blomqvist från Vetenskapens hus berättar inledningsvis om Science on Stage. Tillfälle att prova en övning som utvecklats av Bioresurs under våren 2021: bioinformatik i praktiken i skolan – prova på och diskutera med kollegor.

Evolutionsundervisning progression 11 maj 2021

Bioresurs erbjuder tillsammans med Naturhistoriska riksmuseet några träffar under april/maj på tema evolutionsundervisning. I den här träffen som Bioresurs står för har vi bjudit in forskaren Johanna Frejd från Linköpings universitet som doktorerat i didaktik med studier av yngre elevers meningsskapande om evolution. Vi tittar närmare på frågor om hur tidigt man kan börja undervisa om/i evolution och diskuterar hur man kan bygga vidare uppåt i grundskolan och gymnasiet.

Artkunskap och ekologi för yngre åldrar – hur mycket om arter är rimligt att lära sig? 5 maj 2021

Elisabeth Långström (Uppsala universitet) introducerar oss till hur man kan se på artkunskap som biolog och som lärare. Hur kan man tänka om vilka arter man ska välja? Hur många? Och vad ska man lära sig om arterna? Hur ska man bygga vidare uppåt i grundskolan och gymnasiet med förståelsen för ekologi från det eleverna lär sig i början i skolan? Många viktiga frågor som vi ser fram emot att diskutera tillsammans med er som arbetar i grundskolan! Anders Blomqvist från Vetenskapens hus berättar också om Science on Stage.

Astrobiologi: Hitta liv på mars – 22 april 2021

Har det funnits liv på Mars? I det här webbinariet berättar forskaren Magnus Ivarsson vid Naturhistoriska riksmuseet om livet djupt ner i berggrunden – jordens djupbiosfär – som man nu hoppas hitta spår av på Mars. Inför uppskjutningen av NASA:s Mars Perseverence Rover var han en av flera experter som hjälpte till att utvärdera tänkbara landningsplatser. Magnus berättar om sin forskning och varför den kan bidra till att hitta spår av liv på Mars. Därefter testar vi den digitala lärresursen Expedition Mars i mindre grupper samt en avslutande gemensam diskussion. Nyfiken på materialet? Kika i förhand på www.nrm.se/expedition-mars

Evolutionsundervisning med simuleringar 14 april 2021

Bioresurs erbjuder tillsammans med Naturhistoriska riksmuseet några träffar under april/maj på tema evolutionsundervisning. I den här träffen som Bioresurs står för tittar vi närmare på hur simuleringar kan användas för lärande om evolution tillsammans med forskaren Andreas Göransson, Linköpings universitet. Vill du titta redan nu på den av simuleringarna som vi kommer pröva och diskutera mest så hittar du den som Simulering av naturligt urval med PhET på Bioresurs webbplats, sidan Evolutionens mekanismer (för äldre elever)

Prova en ny bioinformatikövning på tema SARS-CoV-2 8 april (kl )

Prova en alldeles ny bioinformatikövning tillsammans med kollegor.

Tumlarna och spelet om Östersjön – 24 mars 2021

Östersjöns tumlare är starkt hotade och de behöver skyddas. I det här webbinariet berättar tumlarforskaren Julia Carlström på Naturhistoriska riksmuseet om den lilla och sköra populationen av tumlare i Östersjön. I Spelet om Östersjön lyfts tre aspekter, som belyser hur de Globala målen ibland står emot varandra. Därefter testas den digitala lärresursen Spelet om Östersjön i mindre grupper samt en avslutande gemensam diskussion. Nyfiken på materialet? Kika i förhand på www.nrm.se/spelet-om-ostersjon

”Journal Club” 15 februari 2021 16-17

En lång spännande tråd i FB-gruppen Biologilärarna som startade den 11: februari 2021 (nyss!) handlade om så vanligt det verkar vara att elever blandar ihop växthuseffekt med ozonlagret. Känner du igen dig? I tråden fick vi tips om att läsa artikeln: ”Från missförstånd till klarhet: hur kan undervisningen organiseras för att stötta elevers förståelse för växthuseffekten?” (FORSKUL: Forskning om undervisning och lärande, 2017 vol 5:6-29). Perfekt tillfälle att testa Bioresurs idé att ordna webbträffar där vi kan diskutera artiklar tillsammans – detta blir ett första test – Välkommen

Prova övning i bioinformatik  10 februari 2021 16-17

Spåra hepatit C med bioinformatik” utvecklades i samband med höstens nobelpris i fysiologi och medicin. Det finns en lärarhandledning för Spåra hepatit C med bioinformatik, men att ta sig tid att prova själv och diskutera med kollegor ger värdefull input. Vi provar materialet tillsammans och diskuterar hur man kan integrera detta i sin biologiundervisning. Övningen passar för gymnasiets biologikurser men då ganska enkla bioinformatik-verktyg används kanske den även är intressant för högstadiet och/eller naturkunskapskurser?

Prova digital lärresurs i genteknik 28 januari 2021

Hur kan man arbeta med digitala lärresurser i genteknik? Museipedagog Sara Schesny från Naturhistoriska Riksmuseet (NRM) visar exempel på interaktiva resurser med koppling till biologi som Naturhistoriska Riksmuseet erbjuder.
Thomas Källman berättar om forskningen bakom undervisningsresursen som handlar om genteknik och miljöövervakning. Vi provar materialet tillsammans och diskuterar hur man kan integrera detta i sin biologiundervisning. Materialet är anpassat för högstadiet men är också intressant för gymnasiets kurser i biologi och naturkunskap. Välkommen!

Digitala lärresurser i genteknik 14 december 2020

Hur kan man arbeta med digitala lärresurser i genteknik? Sara Schesny från Naturhistoriska Riksmuseet berättar om forskning och visar en interaktiv resurs om genteknik och miljöövervakning som vi provar tillsammans. Den här träffen ger också möjlighet för de lärare som deltog i kursdagen den 6 november 2020 att reflektera och pröva det förslag på undersökande arbete på tema stress som skickats ut efter kursdagen.