Bioresursdagen 2021

Tema: Antibiotikaresistens och handlingskompetens – en digital halvdag för ämneslärare

Antibiotikaresistens är ett globalt växande folkhälsoproblem och en utmaning för en effektiv sjukvård och ett hållbart samhälle. Årets Bioresursdag kommer innehålla föreläsningar som bl. a. beskriver den komplexa bakgrunden kring antibiotikaresistens och dess problematik idag och i framtiden, både i Sverige och globalt. Frågor som hur vi kan minska spridningen av antibiotikaresistens hos befolkningen och i miljön och vad som behövs för att vi återigen ska utveckla nya antibiotika tas upp.

Det är viktigt att skapa kunskaper om undervisning och lärande av innehåll relaterat till antibiotikaresistens i skolan, särskilt det vi kallar för handlingskompetens. Under en föreläsning kommer erfarenheter och resultat presenteras från ett lärar-forskarsamarbetsprojekt som syftar till att utveckla undervisning om antibiotikaresistens på högstadiet och gymnasiet. En utgångspunkt i projektet är att möta den komplexa problematik som vår användning av antibiotika medför och att elever behöver inte bara lära sig faktakunskaper, utan de behöver också utveckla handlingskompetens. Handlingskompetens innefattar bland annat att människor upplever att de har möjligheter att agera utifrån kunskaper, kritiskt tänkande och värderingar.

Det undervisningsmaterial som tagits fram i samarbetsprojektet kommer att presenteras i en workshop av de lärare som varit delaktiga i projektet, vid detta tillfälle kommer vi dela upp oss i en högstadie- och gymnasiegrupp.

Föreläsare:
Linus Sandegren, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet och projektkoordinator vid Uppsala antibiotikacentrum (UAC).
Eva Lundqvist, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU), Uppsala universitet.
Malena Lidar, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU), Uppsala universitet.

Lärare som deltar i samarbetsprojektet:
Ulrike Wörman, Valsätraskolan
Catharina Bergström, Palmbladsskolan
Malin Hjertson, Fyrisskolan
Sofie Mellberg, Rosendalsgymnasiet
Ida Solum, Rosendalsgymnasiet

När? Torsdag 2/12 med start kl. 13.00 och avslut ca kl 17.
Var? Via Zoom (länk till Zoom skickas ut till anmälda senast den 29/11)
Hur? Eftermiddagens program sker helt digitalt, men vi håller energin uppe genom att varva föreläsningar med övningar och diskussioner. Du behöver en dator med bra internetuppkoppling och mikrofon/webbkamera.
För vem? Programmets innehåll riktar sig till ämneslärare i biologi på högstadiet eller gymnasiet, eller motsvarande.
Vad kostar det? Deltagandet är kostnadsfritt. En s k ”no show-avgift” tas ut om du inte dyker upp eller avregistrerar dig senast tisdag 30/11.

Anmäl dig i formuläret nedan senast onsdag den 24/11.
Välkommen!

Detta formulär är inte längre tillgängligt.