Dokumentation från genomförda Bioresursdagar

Bioresursdagar för gymnasielärare mars 2020

Tema: Cyanobakterier, växter och fotosyntes

Program Bioresursdagarna mars 2020

Bioresursdagarna i mars 2020 bjöd på flera intressanta föreläsningar utifrån temat Cyanobakterier och fotosyntes. Pia Lindberg, universitetslektor vid Institutionen för kemi – Ångström och verksam inom mikrobiell kemi, Uppsala universitet föreläste om Cyanobakterier och soldriven bioteknik. Gesa Weyhenmeyer, professor vid institutionen för ekologi och genetik, limnologi, Uppsala universitet pratade om energiöverföring i akvatiska ekosystem och dess påverkan på den globala kolcykeln. Sebastian Willman, docent i historisk geologi och paleontologi, SGU, Uppsala universitet, beskrev fotosyntesen och livets historia. Utöver föreläsningar genomfördes ett antal laborationer med tema cyanobakterier, växter och fotosyntes, samt en workshop om utmaningar i undervisning av fotosyntesen.

Laborationsbeskrivningar Bioresursdagarna 2020

Workshop: Undervisning fotosyntesen

Bioresursdagar för gymnasielärare november 2018

Tema: Cell- och molekylärbiologi

– med anknytning till magasinet Fascinerande forskning

Den inledande Bioresursdagen var i huvudsak en föreläsningsdag där totalt nio forskare och experter medverkade.

Se program för Bioresursdagarna

Under kursdagen medverkade fyra forskare och experter med längre föreläsningar. De har också skrivit i magasinet Fascinerande forskning från Bioresurs och nedan hänvisas till artiklarna som knyter an till föreläsningarna.

 • Genteknikens utveckling och aktuella upptäckter inom området. Marie Nyman, kanslichef vid Gentekniknämnden. Se Fascinerande forskning: Genteknikens utveckling
 • Epigenetik och livsstilsfaktorer. Åsa Johansson, biträdande universitetslektor vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet. Se Fascinerande forskning: Arv + miljö – om epigenetik
 • Genteknik, CRISPR-tekniker. Jens Sundström, docent i växtfysiologi och samverkanslektor vid Institutionen för växtbiologi, SLU, Uppsala. Se Fascinerande forskning: Gensaxar ändrar DNA – om CRISPR-teknik
 • DNA berättar vår historia. Mattias Jakobsson, professor i genetik vid Inst. för organismbiologi vid Uppsala universitet. Se Fascinerande forskning: Vårt ursprung – om människans evolution

Under ett pass på eftermiddagen medverkade ytterligare forskare som kort presenterade sina forskningsområden och vid efterföljande mingel fick deltagarna diskutera med forskarna samtidigt som det serverades kaffe. Kortpresentationer hölls av:

 • Birgitta Mc Ewen, docent i naturvetenskapernas didaktik, Inst. för hälsovetenskaper, Karlstads universitet
 • David Wheatcroft, forskare vid Inst. för ekologi och genetik, Zooekologi, Uppsala universitet
 • Anna Rosling, universitetslektor vid Inst. för ekologi och genetik, Evolutionsbiologi, Uppsala universitet
 • Erik Holmqvist, forskare vid Inst. för cell- och molekylärbiologi, Mikrobiologi, Uppsala universitet
 • Åsa Mackenzie, professor vid Inst. för organismbiologi, Jämförande fysiologi, Uppsala universitet

Även dag två knyter an till Fascinerande forskning  och ägnades i sin helhet åt praktiska uppgifter med tema Mendel uppdateras.

Kan vi använda Mendels försök med ärtor som utgångspunkt för att förstå mer av cell- och molekylärgenetik? Och för att illustrera sambandet mellan DNA-protein-egenskaper?

En av de varianter som Mendel gjorde korsningsförsök med är skrynkliga ärtor. Men vad beror det på att en sorts ärtor är skrynkliga medan andra är runda och släta? Under laborationerna som genomfördes under dagen jämfördes de båda ärtsorterna enligt nedan:

 • Morfologiska skillnader: Yttre och inre (mikroskopstudier) skillnader, samt vattenhaltens betydelse för utseendet
 • Genetiska skillnader: Amplifiering och gelelektrofores av den aktuella genen, samt bioinformatikövning
 • Biokemiska skillnader: Variation i halter av sackaros och stärkelse (amylos och amylopektin)

Se laborationshäfte med kommentarer, referenser och praktiska tips.

Bioresursdagar för gymnasielärare 2018, repris från 2017

Tema:

 • Hjärnan och nervsystemet

 • Mikroorganismer och smittspridning

Bioresursdagarna i april 2018 bjöd på flera intressanta föreläsningar. Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi vid Institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet, beskrev bland annat reglering av aptit och dygnsrytm, en föreläsning med anknytning till 2017 års Nobelpris i fysiologi eller medicin. Josef Järhult, forskare vid Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet, och infektionsläkare vid Akademiska sjukhuset, tog upp olika aspekter på smittspridning av bland influensa. Björn Herrmann, docent vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk Mikrobiologi, Uppsala universitet berättade om genetiska förändringar, analysmetoder och spridningsmönster med koppling till klamydia.

Program Bioresursdagarna april 2018

Hjärnan och nervsystemet:

Mikroorganismer och smittspridning:

Bioresursdagar för gymnasielärare 2017

Tema:

 • Genteknikens utveckling

 • Mikroorganismer och smittspridning

 • Hjärnan och nervsystemet

Bioresursdagarna 2017 bjöd på flera intressanta föreläsningar. Jenny Carlsson från Gentekniknämnden berättade om genteknikens utveckling och Josef Järhult, forskare vid Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet, och infektionsläkare vid Akademiska sjukhuset, tog upp olika aspekter på smittspridning i sin föreläsning. Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi vid Institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet, berättade om aptitreglering – och om årets Nobelpris i fysiologi eller medicin.

Program

Genteknikens utveckling:

Mikroorganismer och smittspridning:

Hjärnan och nervsystemet

Bioresursdagar för gymnasielärare 2016

Tema: Cell- och molekylärbiologi

Program

 • Föreläsning av Staffan Svärd, professor vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Uppsala universitet, om modern biologi och forskning vid institutionen.
 • Föreläsning av Magnus Lundgren, forskare vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Uppsala universitet. Föreläsningen handlar om CRISPR-tekniken och tillämpningar som till exempel gendrivare.
 • Övningar med inriktning mot proteinsyntesen, syntetisk biologi och gendrivare.
 • Ulrika Wedding, lärare från Rudbecksgymnasiet i Örebro berättar om innehållet i en bioteknik-inriktad kurs som skolan erbjuder. Modellförsök med microarray.
 • Föreläsning av Erik Pelve, forskare vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Uppsala universitet, om arkéer, speciellt om arkéer som lever i extrema miljöer – hur de har utvecklats och det evolutionära förhållandet till eukaryoterna.
 • Praktiska försök med Halobacterium, en saltälskande arké.

Bioresursdagar för gymnasielärare 2015

Tema immunologi och proteiner

Program

Labbhäfte (Övningarna hittar du även under sidan Immunologi)

 • Föreläsning om immunsystemets evolution av Lars Hellman, professor i molekylär och jämförande immunologi vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Kemisk biologi, Uppsala universitet.
 • Hur kan vi arbeta med begrepp som rör immunologi? Samtal och praktiska övningar.

Praktiskt arbete:

 • Vi studerar hur granulocyter äter främmande celler.
 • Små immunologiförsök (mikrosvampar i barr, Vilken effekt har lysozym? Hur spårar man ägg i mat? )
 • Erfarenhetsutbyte kring immunologi. Hur kan dagens aktiviteter användas i undervisningen?
 • Per-Henrik Edqvist, projektkoordinator vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Klinisk och experimentell patologi, föreläser om Human Protein Atlas. Projektet kartlägger proteinerna i kroppen med hjälp av antikroppar och har tagit fram ett mycket användbart bildmaterial som är fritt tillgängligt på nätet. Vi kommer att jobba med övningar utifrån detta bildmaterial.

Praktiskt arbete:

 • Intro glutenintolerans
 • Kolla på gluten: Varför knådar man degen?
 • Hur kan man ta reda på om man är glutenintolerant? (ELISA-test)
 • Är glutenfria livsmedel glutenfria? (ELISA-test)
 • Kan pelargoner innehålla virus? (ELISA-test)

Bioresursdagar för gymnasielärare 2014

Tema Genteknik: Ärftliga sjukdomar och GMO

Program

 • Föreläsning av Kerstin Lindblad-Toh, SciLifeLab, Uppsala universitet.
 • Studiebesök på SciLifeLab
 • Bioinformatikövningar kring ärftliga sjukdomar och defekter hos hund
 • Anna Westerbergh, forskare på SLU, föreläser om evolution av våra grödor – domesticering – utvecklingen av växtförädling och dess tekniker inklusive genmodifiering.
 • PCR-analys av GMO i livsmedel (kit från BioRad)
 • Praktiska försök med växtmutanter, som rör stärkelse- och cyanidproduktion. Detta material kan inte längre beställas från Köpenhamns universitet.
 • Övningar och diskussioner kring det material kring genmodifierade växter som tagits fram av Bioresurs.
 • Jenny Carlsson, Gentekniknämnden, berättar om Gentekniknämndens arbete och om den nya webbportalen som tagits fram.