Övningar om smittspridning, vaccination och antibiotikresistens
Bioresursdagar 2018 (Repris från 2017)

Under den andra kursdagen jobbade vi med flera olika övningar inom området smittspridning, vaccinationer och antibiotikaresistens. Uppgifterna är hämtade från olika undervisningssidor på nätet eller från tidskrifter och vi har vissa fall skrivit till korta instruktioner på svenska som du hittar nedan.

Tips på övningar och hemsidor inom smittspridning, sjukdomar och antibiotikaresistens 

Övning 1: Ett spel om vaccination och smittspridning

Artikel från Science in school
Länk till spelbeskrivningar på engelska
Kort beskrivning av spelregler på svenska
Power point om spelets utförande

Övning 2: MRSA – Meticillinresistenta Staphylococcus aureus

Dokument med länkar till uppgiften MRSA