Kursdag i UPPSALA 15/3

Dagen genomförs vid Evolutionsbiologiskt centrum, EBC (Norbyvägen 14-18) och inleds med en gemensam introduktion där vi lägger fokus på ändringarna i kursplanerna och progression i NO-ämnena från årskurs 1-9, med stöd av experter från Skolverket.

Sedan genomförs parallella spår för lärare som undervisar i olika årskurser (åk 1-3, åk 4-6 och åk 7-9).

PROGRAM

9.00 Gemensam introduktion med Skolverket

9.30-9.50 Diskussionsgrupper

10.00-15.10 Parallella workshops (där fika, smörgås, ingår i första blocket):

Tid Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9
10.00 – 11.20 Fysik Biologi Kemi
11.30 – 12.50 Biologi Kemi Fysik

12.50-13.50 Lunch

Tid Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9
13.50 – 15.10 Kemi Fysik Biologi

15.10 Gemensam fika (frukt/kaka)

15.30-17.00 Gemensam aktivitet: Besök till Evolutionsmuseet och Tropiska växthuset

Anmälningslänkar (sista anmälningsdag 7/3)

Anmälan för dig som vill delta i workshops för åk 1-3 (max 25 deltagare)

Anmälan för dig som vill delta i workshops för åk 4-6 (max 25 deltagare)

Anmälan för dig som vill delta i workshops för åk 7-9 (max 25 deltagare)

Kostnad: 1000 kr (exkl. moms, inklusive lunch och fika).

 

Presentation av workshop-pass för åk 1-3, 4-6 och 7-9

Årskurs 1-3

BIOLOGI

Här varvar vi praktiska försök som ger eleverna roliga upplevelser genom kroppens sinnen med teori och förklaringsmodeller. Vilka frågor ställer eleverna – och vilken nivå kan man svara på?

Årskurs 4-6

BIOLOGI

Hur kan man förstå fotosyntes och cellandning? Vi provar på praktiska övningar som kopplar ihop mikro- och makronivå, och tar upp frågan om hur digitala verktyg kan användas vid systematiska undersökningar.

Årskurs 7-9

BIOLOGI

Här introducerar vi ett tema om invasiva arter som ingång till ekologi, hur människan påverkar ekosystem lokalt och globalt samt även hur detta område kan kopplas till användning av gentekniska metoder.

FYSIK

I denna workshop kommer vi att jobba med hur vi kan exemplifiera och uppleva fysik med våra sinnen. Den centrala frågan blir ”-Hur vet du det?” och vi ställer den i samband med praktiska övningar inom områden som rörelse, kraft och astronomi. Exempelvis kommer vi att jobba med övningar som man kan göra med eleverna på lekplatser, som är utmärkta ”laboratorier” för upplevelser och systematiska undersökningar av kraft och rörelse.

FYSIK

I denna workshop kommer vi att jobba med hur vi kan exemplifiera och uppleva fysik med våra sinnen. Den centrala frågan blir ”-Hur vet du det?” och vi ställer den i samband med praktiska övningar inom områden som rörelse, energi, kraft och astronomi. Exempelvis kommer vi att jobba med övningar som man kan göra med eleverna på lekplatser och tivoli, som är utmärkta ”laboratorier” för upplevelser och systematiska undersökningar av rörelse, kraft och energi.

FYSIK

I denna workshop kommer vi att jobba med hur vi kan exemplifiera och uppleva fysik med våra sinnen. Den centrala frågan blir ”-Hur vet du det?” och vi ställer den i samband med områden som rörelse, energi och kraft, samt astronomi och kosmologi. Astronomi och kosmologi är intressanta områden där fysiken står i centrum, samtidigt som det är väldigt abstrakt och svårt att förstå. Vi diskuterar fysiken och didaktiken genom en mängd olika experiment och observationer som man kan göra med eleverna.

KEMI

Hur kan blandningar undersökas och beskrivas? Vad menas egentligen med en lösning? Hur kan man arbeta med separationsmetoder i årskurs 1-3? Med dessa frågor i fokus genomför vi tillsammans några övningar och laborationer. Ur ett kemididaktiskt perspektiv diskuterar vi olika förklaringsmodeller för denna del av kemin.

KEMI

Hur kan vi undervisa om utveckling av produkter, från förädling av råvara till återvinning? I denna workshop kopplar vi kemikunskaper, som kan vara relevanta i årskurs 4-6, till aktuella frågor i samhället och mer specifikt kring plast. Med dessa frågor i fokus genomför vi tillsammans några laborationer. Ur ett kemididaktiskt perspektiv diskuterar vi hur vi kan använda en enkel partikelmodell som förklaringsmodell för just denna kemi.

KEMI

Utgångspunkten för denna workshop är utveckling av produkter och material, några produkters livscykler och ställningstaganden i aktuella frågor. Vi zoomar in på materialet plast; hur är det uppbyggt och hur kan vi undervisa om det i årskurs 7-9? Det blir praktiska övningar med laborativa inslag, kemididaktik och kollegiala samtal.