Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

NO-kursdag i Lund 8 mars

Lund Sölvegatan 14

Nationella resurscentra i biologi, fysik och kemi ger våren 2022 kursdagar med parallella workshops i NO för lärare som undervisar i olika årskurser (åk 1-3, åk 4-6 och åk 7-9). Ett visst överlapp i innehåll kan finnas jämfört med digitala kursdagar som gavs 2020/21, men också en hel del nya ”grepp”. Välkomna till en heldag […]

NO-kursdag i Uppsala 15 mars

Evolutionsbiologiskt centrum (EBC) Norbyvägen 14, Uppsala

Nationella resurscentra i biologi, fysik och kemi ger våren 2022 kursdagar med parallella workshops i NO för lärare som undervisar i olika årskurser (åk 1-3, åk 4-6 och åk 7-9). […]

Zooma med Bioresurs 16 mars

Digitalt via Zoom Länk skickas via epost

Att undervisa om människokroppen – med fokus på hur elever visar tecken på meningsskapande om matspjälkning och näringsupptag Zooma med Bioresurs gästas denna gång av Alma Jahic Pettersson som 2021 […]

Gratis

Zooma med Bioresurs 31 mars

Digitalt via Zoom Länk skickas via epost

Zooma med Bioresurs den 31 mars är en favorit i repris på träffen vi erbjöd 25/1. Temat är INVASIVA VÄXTER OCH DJUR och vår gäst är Peter Dahlin från Naturvårdsverket. […]

Gratis

Zooma med Bioresurs 6 april

Digitalt via Zoom Länk skickas via epost

Zooma med Bioresurs gästas den 6 april av Marie Hannerstig och temat är BIOLOGISK MÅNGFALD och undervisning för yngre åldrar. Workshopen bjuder på tips, idéer och inspiration till hur man kan väcka intresse för och öka kunskaper om djur, natur och biologisk mångfald, i och utanför klassrummet. Här får ni smakprov på olika skolmaterial, allt […]

Gratis

Föreläsningsdag Bioresurs 20 år 8 april

Välkomna till en dag för alla som på olika sätt är intresserade av skolans biologiundervisning. Det har gått 20 år sedan Nationellt resurscentrum för biologiundervisning (Bioresurs) startade och det uppmärksammar […]

NO-kursdag i Umeå 26 april

Curiosum Östra strandgatan 32, Umeå

Nationella resurscentra i biologi, fysik och kemi ger våren 2022 kursdagar med parallella workshops i NO för lärare som undervisar i olika årskurser (åk 1-3, åk 4-6 och åk 7-9). […]

NO-kursdag i Stockholm 29 april

Stockholms universitet Svante Arrhenius väg 20 A, Stockholm

Nationella resurscentra i biologi, fysik och kemi ger våren 2022 kursdagar med parallella workshops i NO för lärare som undervisar i olika årskurser (åk 1-3, åk 4-6 och åk 7-9). Ett visst överlapp i innehåll kan finnas jämfört med digitala kursdagar som gavs 2020/21, men också en hel del nya ”grepp”. Välkomna till en heldag […]

Zooma med Bioresurs 2 maj

Digitalt via Zoom Länk skickas via epost

Hanna Uvell från Maja Beskow-gymnasiet i Umeå gästar Zooma med Bioresurs på temat transkriptionell genreglering, ett område som Hanna forskat inom. Vi får en guidning om den typ av genreglering […]

Gratis

Zooma med Bioresurs 11 maj

Digitalt via Zoom Länk skickas via epost

Sambedömning av laborationsrapporter i biologi/naturkunskap Brottas du med bedömning av laborationsrapporter? Funderar du över vad som är en godtagbar slutsats eller en nyanserad diskussion av en undersökning? I Zooma med […]