Översiktligt program för NO-biennalen i Göteborg 2017

Dokumentation från de gemensamma föreläsningarna finns nedan och dokumentation från seminarier och workshops finns i anslutning till de separata programmen för lärare i F-6 och 7-9.

MÅNDAG 9 OKTOBER

8:30-9:30 Registrering, utställning och kaffe

Besök utställningen med läromedel och undervisningsmaterial. Tipspromenad bland utställningsborden.

9:30-9:45 Välkommen till NO-biennalen!

Ola Wetterberg, prodekan för den Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Föreståndarna för de nationella resurscentrumen:
BRITT-MARIE LIDESTEN, Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
ANN-MARIE PENDRILL, Nationellt resurscentrum för fysik
JENNY OLANDER, Kemilärarnas resurscentrum

9:45-10:45 Gemensam föreläsning:

Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper. Och Att utveckla NO-undervisningen i de tre förmågorna

MARGARETA EKBORG, professor i naturvetenskapernas didaktik, Malmö högskola, ANN ZETTERQVIST, universitetslektor, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet och GIT BÖRJESSON, universitetsadjunkt, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet

Föreläsningen handlar om två Skolverksprojekt. Det ena projektet handlar om ett uppdrag för att ta fram ett material i tre steg för att kartlägga nyanlända elevers kunskaper. De första två stegen är obligatoriska. Steg 1 är ett samtal om skolgång, språk etc. Steg 2 handlar om literacitet och numeracitet. Steg 3 rör ämneskunskaper. I föreläsningen ges en översikt av materialet. Därefter fokuseras på steg 3 i NO och teknik, som tagits fram av Malmö högskola och Göteborgs universitet. Vi kommer att ta upp varför steg 3 är viktigt, vilket material som finns och vilka övervägande som gjorts vid konstruktionen samt olika aspekter på genomförandet av kartläggningen.
Skolverket har också gett Malmö högskola i uppdrag ta fram moduler i de tre förmågorna som beskrivs i Lgr11 för de naturvetenskapliga ämnena i årskurs 1-9. Syftet är att ge lärare underlag och inspiration att utveckla undervisning tillsammans med kolleger. I föreläsningen ges en övergripande beskrivning av modulernas syfte och innehåll.

Presentation Kartläggning och moduler

11:00-12:15 Workshop 1 (F-6)

1.Vad händer om… Systematiska undersökningar (F-3)
2.Matspjälkning med kamera. Kameran som lärandeverktyg i naturvetenskap.
3.Smaka på kemin!
4.Vad har jag hemma som kan användas när jag vill förklara ett fenomen?
5.Programmera tekniska system med BBC Micro:bit! (4-6)

11:00-12:00 Seminarium 1 (7-9)

1.The problem of antibiotic resistance: A case study in science teaching. ANNE FAREWELL, Inst. kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet
2.Att arbeta med aktuell forskning i fysikundervisningen – ett sätt att belysa naturvetenskapernas karaktär. LENA HANSSON, LOTTA LEDEN & ANN-MARIE PENDRILL, Nationellt resurscentrum för fysik och Högskolan Kristianstad

12:00-13:30 Lunch och utställning

13:30-14:30 Gemensam föreläsning:

Den svåra konsten att leva

ULF ELLERVIK, professor i kemi, Lunds universitet
Vad är vi beredda att offra för att rädda våra liv, och, ifall vi övervinner alla sjukdomar – kan vi verkligen leva för evigt? Hur länge är det möjligt för kemin att stå emot döden?

Förteckning över populärvetenskapliga böcker, bl.a. ”Den svåra konsten att leva”

14:30-15:00 Kaffe och utställning

15:00-15:45 Seminarium 1 (F-6):

1.Skarpa uppdrag” i samverkan med omvärlden motiverar och engagerar! HELENA SAGAR, Kungsbacka kommun

15:00-16:00 Workshop 1 (7-9):

1.Sport och teknologi
2.Nobelpris i NO-undervisningen
3.Källkritik, normer och värdegrund
4.Kreationism och intelligent design
5.I kemilabbet: Frågors betydelse och systematiska undersökningar
6.Fysik för hela kroppen bland gungor, karuseller och berg- och dalbanor

16:00-17:15 Workshop 2 (F-6):

1.Att använda lärmiljöer utanför klassrummet i sin NO-undervisning. Systematiska undersökningar kopplade till en viss miljö. Lokal: Universeum. Tid ca 16:30-18:30
2.Lever spenaten? (4-6)
3.Att utveckla NO-undervisningen i de tre förmågorna – Om Skolverkets modularbete (1-9). Start 16:15
4.Fira Kemins dag med spännande laborationer
5.Vägar till forskningsbaserad undervisning

16:15-17:15 Seminarium 2 (7-9):

1.Vetenskap och biologi. Kan eleverna få bättre redskap att utvärdera den tankevärld som frodas på internet och i media genom ett ökat fokus på hur ny kunskap uppnås rent praktiskt? I samband med seminariet presenteras webbtidskriften Bioscience explained.
URBAN OLSSON, Inst. för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet
2.Hästar och fysik
Många kända begrepp inom fysik såsom hastighet, acceleration, periodiska rörelser, kraft, moment, jämvikt, energi och rörelsemängd kan illustreras inom hästsporten.
MARIA SUNDIN, Inst. för fysik, Göteborgs universitet
3.Att utveckla NO-undervisningen i de tre förmågorna – Om Skolverkets modularbete (1-9)
MARGARETA EKBORG, Malmö högskola, MALIN EDIN, Bergums skola, förstelärare i NO, NT-utvecklare, ANNA DIDRIKSSON, Vättleskolan, förstelärare i NO, NT-utvecklare

18:30-

Besök på Universeum med guidning, samt konferensmiddag

På kvällen har vi Universeum för oss själva och får hjälp av kunniga guider. Hämta inspiration till din undervisning i Universeums olika miljöer. Den svindlande utsikten över regnskogens trädkronor, akvarierna med imponerande hajar, aktiviteter kring kroppen och mycket mer står öppet för oss! Konferensmiddagen äter vi i Akvariehallen, omgivna av hajar på betryggande avstånd bakom glasrutor. (Vid för få anmälda deltagare erbjuds konferensmiddag på annat håll.)

 

TISDAG 10 OKTOBER

8.00-9.00 Utställningsbesök och tipspromenad

09:00-10:00 Seminarium 2 (F-6):

1.Fysik på mellanstadiet. Baserat på nationella prov i åk 6. (4-6), FRANK BACH, Inst. för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet
2.Vilken roll spelar språket för naturvetenskapen? Vi riktar in oss på hur man som lärare kan möta nyanländas lärande. Seminariet vänder sig i första hand till F-6-lärare, men passar även för lärare i 7-9 (F-9), ANNETTE MITICHE och ULRICA SKÅLBERG, Göteborgs stad

09:00-10:15 Workshop 2 (7-9):

1.Få grepp om genetiken
2.Biomimik – se naturen med nya ögon
3.Vem vill bli miljönär?
4.Surt sa räven om rönnbären
5.Att arbeta med naturvetenskapernas karaktär genom fysikhistoriska berättelser
6.Hållbar utveckling – De Globala målen i praktiken

10.00-10.30 Kaffe och utställning

10:30-11:45 Workshop 3 (F-6):

1.Biologi handlar om livet, men vad menas med att något är levande och hur kan man ta reda på att något är levande? (F-3)
2.Skogen med alla sinnen
3.Fysik med gungor, rutschbanor och klätterställningar
4.Barn undersöker jord, luft, eld och vatten
5.Fysik för de minsta – Tunda & Triton (F-3)
6.Vad händer om… Systematiska undersökningar (4-6)

10:45-11:45 Seminarium 3 (7-9):

1.Naturlig och konstgjord fotosyntes, ÖRJAN HANSSON, Inst. för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet
2.”Skarpa uppdrag” i samverkan med omvärlden motiverar och engagerar!, HELENA SAGAR, Kungsbacka kommun

12:00-13:00 Seminarium 3 (F-6):

1. Naturvetenskapernas karaktär i barnböcker, LENA HANSSON och LOTTA LEDEN, Nationellt resurscentrum för fysik och Högskolan Kristianstad

12:00-13:15 Workshop 3 (7-9):

1.Vetenskap och intelligent design
2.Rollspel i genetik
3.Energi – det smäller och brinner säkert
4.Vad har jag hemma som kan användas när jag vill förklara ett fenomen?
5.Luftkvalitet, väder och klimat
6.Vägar till forskningsbaserad undervisning
7.Aktionsforskning för att utveckla naturvetenskaplig undervisning

13:00-14:15 Lunch

14:15-15:15 Gemensam föreläsning:

Föreläsning om vad ljus är, ljusfenomen och hur detta kan användas inom forskning och undervisning

DAG HANSTORP, professor & JONAS ENGER, universitetslektor, Inst. för fysik, Göteborgs universitet
Du får vara med om en föreläsning som tar upp hur ljus används för att datera en gammal träbit, hur vi kan stoppa ljus och hur olika färger på ljuset ger olika information om vad oljan jag häller på salladen innehåller. Föreläsningen blandar demonstrationer, förklaringar av vardagsfenomen samt senaste forskningsrönen – allt i ljusets tecken.

Presentation

15:15-15:30 Avslutning med prisutdelning