Utställare under NO-biennalen i Göteborg

Under NO-biennalen deltog nedanstående utställare, som visade läromedel och labbmaterial. Dessutom presenterades några icke-kommersiella verksamheter, inklusive de nationella resurscentrumen.

 • Biologilärarnas förening
 • Bioscience explained
 • Gammadata Instrument AB
 • Gleerups Utbildning AB
 • Kemikalieinspektionen
 • Hands-On Science AB
 • Kemilärarnas resurscentrum
 • Liber Läromedel
 • Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik (Bioresurs)
 • Nationellt resurscentrum för fysik
 • Natur & Kultur
 • NTA, Naturvetenskap och teknik för alla
 • Sagitta Pedagog AB
 • Sanoma Utbildning AB
 • Studentlitteratur AB