Workshop för lärare om växtpatologi

Välkommen till en kursdag som handlar om svampsjukdomar inom växtpatologi! Vanliga svampsjukdomar på odlingar och i skog kommer att demonstreras och grundläggande koncept inom växtpatologi kommer att förklaras. Utöver föreläsningar erbjuds en kortare exkursion (via Zoom eller om möjligt på plats) för att samla in växtmaterial och visa på vilka svampsjukdomar som relativt enkelt kan identifieras, såsom almsjukan som slår ut almträd över hela Sverige. Växtmaterialet kommer att studeras i mikroskop och förslag på undervisningssekvenser om växtpatologi kommer att ges. Även ett medborgarforskningsförsök för skolor om den mångfald av arter som påverkar växters hälsa kommer presenteras.

Enligt FAO (the Food and Agriculture Organization of the United Nations) dör eller skadas upp till 40 procent av de ätliga växterna i världen på grund av växtskadegörare som insekter, svampar och virus, samtidigt som vi globalt kommer att behöva öka livsmedelsproduktionen med 60 procent till år 2050. FN har utsett år 2020 till det internationella växtskyddsåret för att öka allas medvetenhet om vårt beroende av friska växter.

När: 3 september 2020
Var: I första hand på distans via Zoom men eventuellt med möjlighet att delta på plats, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala, Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
För vem: Högstadie- och gymnasielärare

Kursdagen är kostnadsfri och du bjuds på lunch samt fika om deltagande på plats är möjligt.

Kursdagen arrangeras av Karl Lundén Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi på SLU, i samarbete med Bioresurs.
Kontaktinfomation: karl.lunden@slu.se, 018-67 32 13

Mer information.

Program

08:30 – 9:30 Grundläggande koncept inom växtpatologin, SLU
9:30 – 12:00 Fältexkursion till jordbruksmark och skog för att demonstrera effekter av svamppatogener samt insamling av material

12:30 -13:30 Lunch

13:30 – 15:00 Mikroskop-labb, exempel på övningar att göra med gymnasieelever
15:15 -16:00 Utmaningar, invasiva arter
16:00 -17:00 Skolförsök för deltagande lärare

Anmälan Workshop för lärare om växtpatologi den 3 september 2020

  • Kontaktuppgifter

    Beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan alternativet att delta på plats komma att ändras med kort varsel.
  • Fyll i fälten och klicka på "Skicka". När du har skickat anmälan kommer du att få ett e-postmeddelande som bekräftar din anmälan. Kontrollera särskilt noga att din e-postadress stämmer. Det är den vi använder om vi behöver kontakta dig.

Pâ kursen undersöker vi både skogspatogener och skadegörare pâ jordbruk.