Tips på universitetskurser hösten 2021

Livslångt lärande handlar om att fortsätta lära genom yrkeslivet. Ett sätt att bygga på sin kompetens som lärare är att gå en universitetskurs. Många kurser erbjuds på distans och med låg studietakt så att det ska gå att arbeta parallellt med utbildningen i kursen. För biologilärare har vi här sammanställt några tips på kurser som olika lärosäten i Sverige ger till hösten 2021. Titta gärna efter fler kurser via antagning.se. Anmälan till höstens kurser ska ske senast den 15 april 2021. Tabellen är sorterad från kortare kurser med färre poäng till lite längre.

Namn på kurs Poäng Studietakt Period Lärosäte (länk till kursens informationssida vid lärosätet)
Epigenetisk hantering av stress och sjukdom
2 12% 14/9 2021 – 14/12 2021 Uppsala universitet (kursen ges på engelska)
Mikrobiologiska laborationer och säkerhet för ämneslärare 3 25% 7/9 2021 – 16/11 2021 Uppsala universitet (Bioresurs medverkar) 
Bioinformatik i skolan för ämneslärare 3 25% 11/11 2021 – 13/1 2022 Uppsala universitet (Bioresurs medverkar)
Bioinformatik på nätet 5 17% 30/8 2021 – 16/1 2022 Uppsala universitet
Växter och djur i närmiljön för grundlärare åk F-6 5 12% 30/9 2021 – 28/8 2022 Uppsala universitet
De vilda djurens ekologi i en föränderlig värld – förutsättningar 7.5 25% 30/8 2021 – 16/1 2022 Sveriges lantbruksuniversitet SLU (Umeå)
Insekternas mångfald och bevarande 7.5 25% 23/8 2021 – 16/1 2022 Sveriges lantbruksuniversitet SLU (Uppsala)
Livsbetingelser i universum 7.5 25% 30/8 2021 – 16/1 2022 Göteborgs universitet
Mat, myter och molekyler 7.5 25% 1/9 2021 – 14/1 2022 Lunds universitet
Mat och miljö 7.5 25% 30/8 2021 – 16/1 2022 Umeå universitet
Medicinsk mikrobiologi och immunologi 7.5 50% 30/8 2021 – 7/11 2021 Karlstads universitet
Mikrobiom – en introduktion till mikroorganismernas fascinerande värld 7.5 25% 2/11 2021 – 23/3 2022 Sveriges lantbruksuniversitet SLU (Uppsala)
Undervisning och lärande för hållbar utveckling 7.5 50% 30/8 2021 – 16/1 2022 Karlstads universitet
Världens eko, orienteringskurs 7.5 25% 30/8 2021 – 16/1 2022 Stockholms universitet
Människans evolution – översiktskurs 10 33% 30/8 2021 – 16/1 2022 Uppsala universitet
Östersjöns miljö 10 33% 30/8 2021 – 16/1 2022 Uppsala universitet
Havet i klassrummet 15 25% 27/8 2021 – 19/6 2022 Göteborgs universitet
Naturorienterande ämnen och teknik för lärare åk 4-6 30 50% 30/8 2021 – 5/6 2022 Umeå universitet