Mångfalden

     Dinosaurier

TIDSRESAN    

Vad menas egentligen med biologisk mångfald?
Gör en resa genom tiden tillsammans med Nisse.

Fortsättpil

          
Hur många djur och växter finns det egentligen på vår jord?
Tillbakapil

Nyanlända och försvunna ryggradsdjur i Sverige sedan 1850
Tillbakapil

Arbetsmaterial i pdf-format för elever. Både praktiska övningar och frågor att besvara vid datorerna
Fortsättningspil

Projekt för att studera och hjälpa hotade arter
Fortsättpil