Gråsäl

Antalet gråsälar i Östersjön har minskat kraftigt under 1900-talet. I början av seklet fanns ca 100 000 gråsälar i Östersjön, men antalet var nere i endast ca 2 500 i slutet av 1970-talet. Orsaken till den stora minskningen var framför allt de höga halterna miljögifter (speciellt PCB), som bland annat gjorde vuxna honor sterila, dvs de kunde inte få några ungar.

Gråsäl - Helichoerus grypus

Flera av de gifter som sälarna fick i sig har nu förbjudits så mängden gift i vattnet och fiskarna har minskat. Det har gjort att sälhonorna nu lyckas bättre med att få ungar (kutar). Men för att ytterligare öka antalet sälar längs Sveriges kuster så har man även släppt ut sälar som är födda i hägn. Naturhistoriska Riksmuseet driver tillsammans med Världsnaturfonden WWF ett avelshägn för gråsäl i biotestsjön utanför Forsmarks kärnkraftverk i Uppland. Hägnet invigdes 1980 och sedan dess har ett 30-tal sälar släpps ut. Några har fått radiosändare på sig så att man kan följa deras rörelser.

Via länken nedan kan du lära mer om avelshägnet för gråsäl.
Projektet »

Tillbakspil