Faktablad

Vi har gjort om vissa delar av webbplatsen "Ett myller av liv" till pdf-format. Detta för att det skall vara lättare att arbeta med i klassrummet. Dessa kan ni alltså skriva ut och kopiera i klassuppsättningar. Det är sidorna som hittas under rubriken "Mångfalden" och sedan "Tidsresan" som även finns som pdf. Det är alltså den del som mer ingående behandlar begreppet biologisk mångfald och relaterade ämnen.

Lektion pågår

» Sagan om Nisse
» Vad menas med biologisk mångfald?
» Vad är en art?
» Evolution
» Systematik
» Varför försvinner biotoper?


Faktablad kring olika arter kan även tas från bl.a.
artdatabanken www.artdata.slu.se
eller vattenkikaren www.vattenkikaren.gu.se
eller Kristianstad vattenrike www.vattenriket.kristianstad.se