Blåbär

Blåbär - Vaccinium myrtillus
Blåbärsbladen har redan fått höstfärger. Blåbärsriset växer ända upp på kalfjället, alltså ovanför skogsgränsen. Den nedre delen av kalfjället upp till den s.k. blåbärsgränsen kallas den lågalpina regionen. Inom den (men inte högre) hittar man också enbuskar, dvärgbjörk, gullris och fjällbräken.

tillbakapil