Betula pubescens tortuosa
Träden

De träd som finns i fjällen kallas fjällbjörkar. De ser ut som vanliga björkar men är mindre och krokigare. Ofta har de inte en tjock rak stam utan flera smala och krokiga stammar som går ihop längst ner. Ju längre upp på fjället man kommer desto mindre blir dom.
Fjällbjörkar - Betula pubescens tortuosa
 Fjällbjörkskog.
Det finns också buskar som dvärgbjörk och många olika videarter, samt en. Enarna i fjällen är låga och kryper längs marken. En enbuske är kanske bara ett par decimeter hög men platt och kan täcka flera kvadratmeter. Barren är korta och breda och sticks nästan inte alls.

Mer än 15 olika arter av viden kan man hitta i fjällen. En del, som dvärg- och nätvide, når bara någon centimeter över markytan. Andra, som lapp-, rip- och ullvide, blir ibland 1,5—2 meter höga.

Tillbakapilpil