Fjällsippa

Fjällsippa - Dryas octopetala
 © Ola Jennersten.

tillbakapil