Hjortron

Hjortronblomma - Rubus chamaemorus
Hos hjortronet finns han- och honblommor på olika växtindivider. Detta är en hane med ståndare i blomman. Den producerar naturligtvis inga bär.
tillbakapil