Kråkbär

Kråkris - Empetrum nigrum
Kråkbär ser ut som blåbär — dock ej bladen — och är ätliga, men de smakar inte alls så bra som de. Björnar äter däremot mycket kråkbär på sensommaren och hösten. Också många fåglar, t.ex. småspoven, äter av dem, både de kvarvarande på våren och de nya på sommaren—hösten.

tillbakapil