Nätvide

Nätvide - Salix reticulata
Nätvide med knottriga blad och rödaktiga frukthängen som snart kommer att släppa ut mogna frön med vita fröhår. Denna art finns bara i trakter där det finns mycket kalk i marken. © Ulf Liedén

tillbakapil