Fjällripa

Fjällripa - Lagopus muta
På hösten lever riporna till stor del av olika bär. På vintern äter de mest knoppar, hängen och små kvistar av björk- och videarter. Fjällripan föredrar dvärgvide och dvärgbjörk medan dalripan väljer fjällbjörk.
tillbakapil