Slåtterblomma

Slåtterblomma - Parnassia palustris
Slåtterblomman har fem vanliga ståndare och dessutom fem ombildade ståndare som ser ut som de var täckta med honungsdroppar. Detta lockar till sig flugor och andra insekter som kan föra över pollen från en blomma till en annan.
tillbakapil