Slåtterblomma - Parnassia palustris
 De små blanka droppimitationerna på de ombildade ståndarna
 uppfattas av hungriga insekter som nektar.
tillbakapil