Snösparv

Snösparv - Plectrophenax nivalis
Snösparv som matar en unge som just lämnat boet. © Ola Jennersten

tillbakapil