Stormhatt

Stormhatt - Aconitum
Detta släkte har ca 100 arter. Många arter odlas som prydnadsväxter, också i Sverige. Stormhattar är dödligt giftiga på grund av giftet akonitin.

Stormhatt - Aconitum

tillbakapil