Viden

Ripvide etc
Många videarter i fjällen bildar sammanhängande snår. Här är det ripvide i förgrunden och bakom den en korsning mellan ripvide och någon större videart.

tillbakapil