Fråga forskare

Har du en fråga som rör växter och djur eller naturen i allmänhet? Det finns en rad frågelådor i landet som kan svara på frågor om vitt skilda saker.

Fråga om skog
Här kan du ställa frågor om allt som rör skogens skötsel, ekonomi, växtfysiologi, genetik, marklära, zooekologi, vegetationsekologi samt riksskogstaxeringen.

Frågor och svar om fisk
Svensk Fisk

Fråga Professor Vatten
Frågelådan Professor Vatten drivs av Uppsala Vattencentrum. Det är olika personer som är (var) Professor Vatten och ansvarar för frågelådan. För mer speciella frågor kan Professorn också ta hjälp av någon av de många vattenexperter som finns samlade i Uppsala Vattencentrum.

Fråga en ekolog
"Fråga en ekolog" är en WWW-baserad ekologisk frågespalt som tillhandahålles av Ekologiska institutionen vid Lunds universitet. Målet är i första hand att möjliggöra en dialog mellan barn och skolungdom å ena sidan, och forskare å den andra.

Fråga om astronomi
Här kan elever i alla åldrar och lärare ställa frågor om astronomi till en astronom vid Stockholms universitet. Innehåller också ett arkiv med tidigare besvarade frågor.

Fråga en strålningsfysiker
Fråga en Strålningsfysiker är en service som är öppen för dem som vill veta mer om radioaktivitet och strålning och hur detta påverkar människan och naturen. Frågorna besvaras av forskare vid avdelningen för radiofysik, Lunds universitet.

Fråga en zoofysiolog
Elektronisk frågelåda från Zoofysiologiska institutionen vid Lunds universitet. Inom zoofysiologin studerar man hur kroppen, dess organ och dess vävnader fungerar hos djur. Människan är också ett djur så du kan skicka in frågor om hur människokroppen fungerar.