Frågesport
 

I "Ett myller av liv" kan du få svar på massor av undringar. Exempelvis:
(Observera att länkarna inte alltid leder dig direkt till svaret utan till en sida varifrån du själv får leta dig vidare genom de klickbara ord och bilder som finns där!)

» Finns det bananer som skalar sig själva när de är mogna? Se Skogen/Utblick

» Finns det svenska fåglar som dricker nektar?
Se Skogen/Fakta/Växter

» Lär dig mer om bananflugornas kärleksliv!
Se Stad/Fakta/Vilda djur inomhus

» Hur ser fästingarnas liv ut?
Se Skogen/Fakta/Ryggradslösa djur

» Hur ser det ut i ett bålgetingbo?
Se Stad/Fakta/Vilda djur inomhus

» Varifrån har maskeringskrabban fått sitt namn?
Se Havet/Fakta/Ryggradslösa djur

» Vad gör samiska skolbarn i hockeyrinken?
Se Fjället/Förr och nu

» Hur följer man talgoxens familjeliv utan att störa?
Se Staden/Ut och undersök

» Vilka av skogens växter och djur bör taltrasten vara rädd för? Se Skogen/Fakta/Taltrasten

» Hur kan man hjälpa småfåglarna med bomaterial?
Se Staden/Hjälp staden/Holkar och bon

» Ruvar getingarna sina ägg?
Se Staden/Fakta/Vilda djur inomhus

» Finns det fiskar med sugkoppar på magen?
Se Havet/Fakta/Fiskar

» Har det funnits sibirisk lärk i de svenska fjällen?
Se Skogen/Förr och nu

» Vad har tångmärlehannen sina specialklor till?
Se Havet/Fakta/Ryggradslösa djur

» Hur går det till när kniporna parar sig?
Se Sjön & ån/Fakta/Fåglar

» Kan man se svampsporer?
Se Ut och undersök

» Hur parar sig trollsländorna?
Se Staden/Hjälp staden/Vatten

» Varför har en del mörtar och sarvar svarta fläckar?
Se Sjön & ån/Fakta/Fiskar

» Hur kan man hjälpa trädkryparen med boplats?
Se Skogen/Hjälp skogen/Bygg en fågelholk

» Kan huggormar klättra i träd?
Se Jordbruket/Fakta/Kräldjur

» Vilka djur och växter trivs i en trädgårdsdamm?
Se Staden/Hjälp staden/Vatten

» Hur kan man hjälpa vildbina med bon?
Se Staden/Hjälp staden/Holkar och bon/Bin

» Hur ser lodjurens ungar ut?
Se Fjället/Fakta/Vilda djur

» Vad äter grävlingen?
Se Skogen/Fakta/Däggdjur

» Hur går det till när rödhaken badar?
Se Staden/Hjälp staden/Fågelbad

» Hur gör man en strömstareholk?
Se Sjön & ån/Hjälp sjön

» Vem äter granfrön?
Se Skogen/Fakta/Växter

» Vilka är våradonisens vänner och fiender?
Se Jordbruket/Ut och undersök

» Vilka av skogens växter och djur har taltrasten nytta av? Se Skogen/Fakta/Taltrasten

» Har det funnits uroxar i Sverige?
Se Skogen/Förr och nu

» Vad tycker strömstaren bäst om att äta?
Se Sjön & ån/Fakta/Fåglar

» Varifrån kommer marsvinen?
Se Staden/Fakta/Tamt och vilt