Multimediagalleri

Filmer
Klicka på Flash ikonen  för att spela upp filmen.    

Havet

Torsk  Naturen i havet  
Trollhummer  Trollhummer     
Strandkrabba  Strandkrabba    
Sjöstjärna  Sjöstjärna      
Sjöborre  Sjöborre    
Rödspätta  Rödspätta    
Öronmanet  Öronmanet     
Maskeringskrabba  Maskeringskrabba      
Blå brännmanet  Blå brännmanet     
Röd brännmanet  Röd brännmanet     
Död mans hand  Död mans hand    
Havsanemon  Havsanemon     
Mindre kantnål  Mindre kantnål     
Sjustrålig smörbult  Sjustrålig smörbult     
Stensnultra  Stensnultra     
Svart smörbult  Svart smörbult     
Tångspigg  Tångspigg     
Tejstefisk  Tejstefisk       
Torsk  Torsk     
  Brödsvamp     
  Krabbtaska       
  Ostron     
  Eremitkräfta       
  Bergvar     
  Havsborstmask  
  Ormstjärna  
  Valthornssnäcka  
  Blågylta  
  Ishavsstjärna  
  Krabba vs teistefisk  
  Krabbor  
  Mussla  
  Plattfisk  
  Röd sjöstjärna  
  Sjökock  
  Stubbar  


Staden

Duva  Naturen i staden   
Gråtrut  Gråtrut     
Gräsand  Gräsand     
Bofink  Bofink     
Pilfink  Pilfink     
  Rött murarbi   mpg

Jordbrukslandskapet

Skogsödla  Skogsödla     
Huggorm  Huggorm     
Tofsvipa  Tofsvipor     
Stackmyra  Gulsparv    

Sjön och ån

Dagslända  Naturen kring sjön  
Padda  Vanlig padda     
Kanadagås  Kanadagås     
Grågås  Grågås    
Sothöna  Sothöna     
Knölsvan  Knölsvan    
Snok  Snok     
Skrattmås  Skrattmås     

Skogen

Större hackspett  St. hackspett     
Stackmyra  Stackmyra    

Fjället

Ren  Ren     

 
 
 

Övningar och animationer

Havet
  Möt några av havets invånare (120 kB)
  Vem äter vem? (120 kB)

Staden
  Möt några av stadens invånare (270 kB)

Sjön och ån
  Möt några av sjöns invånare (340 kB)
  Vem äter vem? (110 kB)

Skogen
  Möt några av skogens invånare (320 kB)
  Vem äter vem? (190 kB)
  Gissa spåret (170 kB)

Jordbrukslandskapet
  Vem äter vem? (190 kB)
  Gissa sången (480 kB)

Fjället
  Vem äter vem? (130 kB)

 
 

Ljud

Skogen
  Berguv
  Björktrast
  Blåmes
  Bofink
  Dalripa
  Entita
  Kattuggla
  Koltrast
  Lövsångare
  Morkulla
 © Lars-Olov Karlsson
  Nötväcka
  Ringduva
  Svartmes
  Talgoxe
  Talltita
  Taltrast
 © Lars-Olov Karlsson
  Tjäder
  Tofsmes
Skogen - Utblick
  Lejon

Sjön/ån
  Fisktärna
 © Lars-Olov Karlsson
  Näktergal
 © Lars-Olov Karlsson
  Rosenfink
  Rörsångare
  Storlom
  Vanlig groda
 © Lars-Olov Karlsson
  Vanlig padda
 © Lars-Olov Karlsson
  Åkergroda
 © Lars-Olov Karlsson

Jordbrukslandskapet
  Gulsparv
  Koltrast
  Sånglärka

Staden
  Björktrast
  Blåmes
  Bofink
 © Lars-Olov Karlsson
  Entita
  Koltrast
  Nötväcka
  Ringduva
  Sidensvans
 © Lars-Olov Karlsson
  Svartmes
  Svartvit flugsnappare
  Talgoxe
  Talltita
  Tofsmes
  Vanlig groda
  Vanlig padda
  Åkergroda

Havet
  Berguv
  Ejder
 © Lars-Olov Karlsson
  Fisktärna
 © Lars-Olov Karlsson
  Rödbena
 © Lars-Olov Karlsson
  Vanlig padda

Fjället
  Björktrast
  Dalripa

 

Tillbakapil