Pilgrimsmussla
Pilgrimsmussla - Pecten maximus
Den stora kammusslan eller pilgrimsmusslan känns igen på att den har ett starkt buktigt och ett nästan plant skal. Båda skalen är dessutom solfjäderformigt veckade. När denna mussla känner lukten av en sjöstjärna kan den genom att hastigt gång på gång slå ihop skalen alstra två vattenjetstrålar och på så sätt med readrift avlägsna sig från det farliga grannskapet. Sjöstjärnor lever ju av musslor som de öppnar och šter upp. Bilden visar ett tomt pilgrimsmussleskal där djuret dött.

Tillbakapil