bikupa

Bikupan är byggd för att rymma ett bisamhälle och skydda det mot vinterns köld. Den är också gjord så att det ska vara lätt att ta ut honung på hösten och enkelt att bygga på kupan på höjden när samhället blir större. Ett samhälle består av en drottning (vise) och många tusen arbetare. Drottningen lägger ägg och arbetarna (som är sterila honor) gör allt annat, dvs. samlar in nektar och pollen, matar larverna, håller rent, försvarar mot inkräktare etc. När ett samhälle växt till ordentligt föds en ny drottning. Då tar den gamla med sig en stor mängd arbetare och bildar ett nytt samhälle. Man säger att bisamhället svärmar.

Tillbakspil