Jordbrukslandskapet domineras ofta av stora åkrar. Där odlas de olika nyttoväxter som ger mat åt människor och husdjur. Hit hör de olika sädesslagen — vete, korn, råg och havre — men också exempelvis potatis och sockerbetor samt oljeväxterna raps och rybs.

Skotsk höglandsboskap
Skotsk höglandsboskap har tjock päls och kan gå ute hela året. Den hålls för köttet och för att hålla landskapet öppet. Klicka på bilden för att se en ko med kalv i närbild.

I andra delar av landet där kött- och mjölkproduktion är viktig ser vi istället stora betesmarker med kor och får samt åkrar med vallodling, d.v.s. gräs och ärtväxter till hö och ensilage för vinterfoder åt djuren. Särskilt i norr finns också getter som används som en slags "minikor". Betande hästar är också vanliga inslag i landskapet. De hålls inte i första hand för att ge oss kött utan för att användas som rid-, sällskaps- och tävlingsdjur. Förr var de viktiga dragdjur men har nu ersatts av traktorer och lastbilar samt motordrivna jordbruks- och skogsredskap.
Fortsättspil