Lärartips
 
Att jobba med webbsidor i en klass kan för en del kanske kännas konstigt eller ovant. Därför ger vi här några tips och funderingar kring hur ni kan gå till väga.

» Några allmänna tips till dig som är lärare!

Nedan hittar ni lärardelarna till de arbetshäften som ligger under rubriken Ut och undersök på respektive avdelning.

» Skogen

» Fjället

» Sjön och ån

» Staden

» Jordbrukslandskapet

» Havet

» Biologisk mångfald